Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Information om återställning till Java 7 efter installation av Java 8


Denna artikel gäller för:
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Java-applikationer och -appletar fungerar inte med den senaste versionen av Java 8.


ORSAK

De flesta applikationer som är skrivna för tidigare Java-versioner kan köras utan problem i nyare Java-versioner. Det finns dock vissa fall där de val som utvecklaren har gjort för att koppla en applikation till en viss Java-version eller att möjligheten att uppdatera saknas medför att vissa applikationer inte fungerar med de senaste Java-versionerna.


LÖSNING

De här fallen kräver vanligtvis att applikationsutvecklaren utför vissa ändringar. Om en applikation du använder inte fungerar med Java 8 kontaktar du applikationsutvecklaren eller leverantören av den Java-applikation eller -applet du försöker köra och ber honom/henne om hjälp med att stöda de senaste högre Java-utgåvorna.

Utvecklare kan läsa i kompatibilitetsguiden för Java 8 för vägledning om hur de uppdaterar sina applikationer.


SE ÄVEN

När du återställer till en tidigare högre version är det viktigt att du återställer till den senaste säkerhetsutgångsuppdateringen för den högre versionen. Från och med juli 2015 är uppdateringar för Java 7 inte längre allmänt tillgängliga. Oracle rekommenderar att du kontaktar applikationsleverantören och ber honom/henne att uppdatera sin app i stället för att köra en inaktuell Java 7-version.


Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle