Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel: Java har upptäckt applikationskomponenter som skulle kunna innebära en säkerhetsrisk.


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Alla plattformar
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Vid försök att köra Java-baserad applet eller applikation visas en dialogruta med en säkerhetsvarning:
Ska potentiellt osäkra komponenter blockeras från att köras?

Java har upptäckt applikationskomponenter som skulle kunna innebära en säkerhetsrisk. Kontakta programleverantören för att säkerställa att programkoden inte har manipulerats.


ORSAK

Signerade Java Web Start-applikationer och -appletar som innehåller signerade och osignerade komponenter kan eventuellt vara osäkra, om inte programvaruleverantören avsiktligt har använt sig av blandad kod. Från och med Java SE 6 Update 19-utgåvan, om ett program innehåller både signerade och osignerade komponenter, visas en varningsdialogruta.


LÖSNING

Om användaren i säkerhetsdialogrutan klickar på Ja blockeras eventuellt osäkra komponenter från att köras och programmet kanske avslutas. Om användaren klickar på Nej fortsätter applikationen eller appleten att köras.
Standard är att en varning visas, men det finns också andra alternativ för att hantera situationen.

Du kan ändra inställningarna för hur program med blandad kod ska hanteras via kontrollpanelen för Java.

Öppna kontrollpanelen för Java

» Windows
» Mac OS X

Skyddsalternativ för blandad kod i kontrollpanelen för Java

  1. I kontrollpanelen för Java klickar du på fliken Avancerat.
  2. Expandera alternativetSäkerhetsverifiering av blandad kod (sandlåda eller tillförlitlig) i avsnittet Säkerhet.
Det finns fyra kontrollnivåer.
Aktivera - visa varning om det behövs
Detta är standardinställningen. När en potentiell säkerhetsrisk påträffas visas en varningsdialogruta. Om användaren klickar på Ja blockeras komponenter som eventuellt är osäkra från att köras och programmet kanske avslutas. Om användaren klickar på Nej fortsätter applikationen eller appleten att köras med skydd (paket eller resurser som senare påträffas med samma namn men har olika förtroendenivåer, exempelvis signerat respektive osignerat, laddas inte).

Aktivera - dölj varning och kör med dataskydd
Med det här alternativet visas inte varningen. Koden körs som om användaren hade klickat Nej i varningsdialogrutan.

Aktivera - dölj varning och kör inte opålitlig kod
Med detta alternativ visas inte varningen och åtgärden utförs som om användaren hade klickat Ja i varningsdialogrutan.

Avaktivera verifiering
Detta alternativ rekommenderas inte. Med det här alternativet avaktiveras programvaran helt från att kontrollera blandning av betrodd och ej betrodd kod, vilket gör att användaren kanske kör osäker kod utan skydd.


MER TEKNISK INFORMATION

Java-programutvecklare: läs dokumentationen om blandad kod.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle