Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel: Det går inte att hitta huvudklassen eller det går inte att hitta jvm.dll


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows Vista
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Under Java-installationen visas dialogrutor med felmeddelanden
Det går inte att hitta huvudklassen
eller
det går inte att hitta jvm.dll


ORSAK

  1. Felaktiga Java-registernycklar
  2. Felaktig deployment.properties-fil för Java

LÖSNING

Följ stegen nedan för att lösa det här problemet.
  1. Ta bort alla spår av den ej utförda Java-installationen genom att avinstallera Java
  2. Hämta och installera paket med Windows offlineinstallationsprogram.


MER TEKNISK INFORMATION

Konfigurationsfil för distribuering och egenskaper

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle