Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel: Installationspaketet kunde inte öppnas. Kontakta programvaruförsäljaren för att bekräfta att det är ett giltigt paket för Windows Installer.


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Under installation av Java visas följande felmeddelande:
Fel: Installationspaketet kunde inte öppnas.
Kontakta programvaruförsäljaren för att bekräfta att det är ett giltigt paket för Windows Installer.


ORSAK

Det finns flera möjliga orsaker till problemet:
 • Proxyservern behöver verifieras
 • Misslyckad nätverksanslutning
 • Hämtningshanteringsprogram avbryter hämtningsprocessen, t.ex. GetRight
 • TSR-program (Terminate and Stay Resident), som Norton AntiVirus, kan störa installationsprocessen

LÖSNING

Vi känner för närvarande inte till grundorsaken till problemet. Problemet har emellertid kunnat lösas med hjälp av följande bugglösningar:
 • För autentisering av proxyservern: Kontrollera sidan med proxyinställningar för Internet-anslutning. Obs! Se till att proxyverifiering är avaktiverad.

 • Misslyckad nätverksanslutning: Vid överbelastat nätverk eller ojämn internetanslutning från internetleverantören fungerar det ibland inte, eftersom hämtningen av installationsfilerna inte slutförs. Vi rekommenderar att du försöker hämta manuellt från vår webbplats: Windows Offline Bundle

  Spara paketet på valfri plats och starta offlineinstallationspaketet när hämtningen är slutförd.

 • Hämtningshanteringsprogram: Vissa hämtningshanterare fungerar inte ordentligt och kan avbryta processen eller göra så att den går långsammare. Vi rekommenderar att du stänger av sådana hämtningshanterare från tredje part och påbörjar normal hämtning.
 • TSR: Antivirusprogram har alternativ som inte tillåter hämtningar om de inte avaktiverats för den perioden.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle