Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Varför visas meddelandet "Fel: Du befinner dig i ett land som är under handelsembargo och kan inte ladda ned Java"?

SYMTOM

När du försöker ladda ned och installera Java får du ett felmeddelande som säger:
Java(TM) kan inte laddas ned till datorn. Du befinner dig i ett land som har ett handelsembargo.


ORSAK

Oracle Download Center innehåller viktiga säkerhetsanordningar för att garantera efterlevnaden av de exportregleringar som upprättats av USA och av Oracles egna policyer för internationell distribution av programvara och källkod. Oracle efterlever dessutom alla av USA upprättade embargon och handelssanktioner mot vissa länder.

Information om exportbestämmelser för Oracle-produkter, inklusive en aktuell lista över förbjudna slutanvändare, finns på: http://www.oracle.com/us/products/export/export-regulations-345813.html.

Om du inte befinner dig på någon av dessa platser och om servern som försöker ladda ned inte finns på någon av dessa platser går du till java.com och bekräftar att du kan få åtkomst till webbplatsen.

Kontakta export_ww (som är @oracle.com) om du anser att du får det här meddelandet felaktigt.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle