Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel vid tillämpning av transformeringar


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

När du försöker installera Java visas en ruta med följande felmeddelande:
Fel vid tillämpning av transformeringar. Kontrollera att de angivna transformeringssökvägarna är korrekta.


ORSAK

Fel vid tillämpning av transformeringar är en felkod från InstallShield som indikerar att installationen inte utfördes.
PROVISORISK LÖSNING

Följ stegen nedan för att lösa det här problemet.
  1. Ta bort alla spår av den ej utförda Java-installationen genom att avinstallera Java
  2. Hämta och installera paket med Windows offlineinstallationsprogram.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle