Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel: 25099 vid Java-installation


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
  • Java-versioner: 7.0, 8.0

SYMTOM

Under installation av Java visas en meddelanderuta med följande fel:
Fel 25099. Uppzippning av huvudfiler utfördes inte.


ORSAK

Grundorsaken till problemet utreds fortfarande. Fel 25099 anger att Java-installationen inte har utförts.

BUGGLÖSNING

Steg 1: Ta bort innehållet helt i följande katalog: C:\Program\Java\jre6\ (eller alternativ katalog om du väljer en installationsplats som inte är standard)

Steg 2: Om det finns behörighetsproblem i steg 1 på grund av att filerna är låsta eller används startar du om systemet

Steg 3: Ta bort innehållet helt i följande katalog: C:\Program\Java\jre6\

Steg 4: Hämta och installera Java.
  1. Gå till Java.com
  2. Klicka på knappen Gratis Java-hämtning och starta installationen.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle