Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Fel 1500. Annan installation pågår


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows XP, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
  • Java-versioner: 8.0

SYMTOM

När Java installeras från Java.com visas en dialogruta med texten
Fel 1500, Annan installation pågår. Du måste slutföra den installationen innan du fortsätter med denna.


ORSAK

Fel 1500 är ett generellt MSI-installationsfelmeddelande (Microsoft Installer) som resulterar i fel i Java-installationen.

Orsaken till felet kan vara:
  1. Två MSI-baserade installationsprogram körs samtidigt. Detta tillåts inte i MSI-motorn.
  2. Nyckel för pågående installation har lämnats kvar sedan ett tidigare installationsförsök har avbrutits via Aktivitetshanteraren (Ctrl+Alt+Del) under en transaktions-/installationsprocess.

LÖSNING

Följ stegen nedan för att lösa det här problemet.
  1. Ta bort alla spår av den ej utförda Java-installationen genom att avinstallera Java
  2. Hämta och installera paket med Windows offlineinstallationsprogram.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle