Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur aktiverar jag Java i en webbläsare i Ubuntu Linux?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Ubuntu Linux
 • Webbläsare: Chrome, Firefox
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Följ dessa instruktioner för att aktivera Java i webbläsaren i Ubuntu Linux.

Google Chrome
 • Logga in som rootanvändare genom att köra kommandot su och sedan ange super-user-lösenordet. Skriv:
  sudo -s
 • Skapa en katalog kallad plugins om du inte redan har den. Skriv:
  mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
 • Gå till Google chromes plugins-katalog innan du skapar denna symboliska länk. Skriv:
  cd /opt/google/chrome/plugins
 • Skapa en symbolisk länk. Skriv:
  ln -s /usr/local/java/jre1,7.0/lib/amd64/libnpjp2.so
 • Starta om webbläsaren och testa Java
Mozilla Firefox
 • Logga in som rootanvändare genom att köra kommandot su och sedan ange super-user-lösenordet. Skriv:
  sudo -s
 • Skapa en katalog kallad plugins om du inte redan har den. Skriv:
  mkdir -p /usr/lib/firefox-addons/plugins
 • Gå till katalogen plugins för Mozilla innan du skapar den symboliska länken. Skriv:
  cd /usr/lib/firefox-addons/plugins
 • Skapa en symbolisk länk. Skriv:
  ln -s /usr/local/java/jre1,7.0/lib/amd64/libnpjp2.so
 • Starta om webbläsaren och testa Java

Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle