Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Var kan jag få teknisk information om Java?

Besök webbplatsen Oracle Technology Network Java och våra Java-självstudiekurser online för komplett teknisk information om Java-plattformen och alla dess aspekter.


Vad är det för skillnad mellan JRE- och Java SE-plattformen?
JRE
(Java Runtime Environment)
Java SE
(Java-plattform, Standard Edition)
Vem behöver det? Datoranvändare som kör appletar och program som skrivits med Java-teknik Programvaruutvecklare som skriver appletar och program med Java-teknik
Vad är det? En miljö som krävs för att köra appletar och program som skrivits med Java-programmeringsspråket Ett paket för programvaruutveckling som används för att skriva appletar och program med Java-programmeringsspråket
Hur får man tag på det? Det distribueras gratis och är tillgängligt på:
java.com
Det distribueras gratis och är tillgängligt på:
oracle.com/javase

Vad är det för skillnad mellan JRE och JDK?
JRE
(Java Runtime Environment)
JDK
(Java Development Kit)
Det är en implementering av Java Virtual Machine* som i själva verket kör Java-program. Det är programvarupaket som du kan använda för att utveckla Java-baserade program.
Java Runtime Environment är ett insticksprogram som behövs för att köra java-program. Java Development Kit behövs för att utveckla java-program.
JRE är mindre än JDK och kräver därför mindre diskutrymme. JDK kräver mer diskutrymme eftersom den innehåller JRE samt olika utvecklingsverktyg.
Du kan hämta och få support för JRE gratis på
java.com
Du kan hämta och få support för JDK gratis på
oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
Det inkluderar JVM, kärnbibliotek och andra extrakomponenter för att köra program och appletar skrivna i Java. Det inkluderar JRE, uppsättning av API-klasser, Java-kompilator, WebStart och ytterligare filer som behövs för att skriva Java-appletar och -program.Vad är Java Enterprise Edition (Java EE)?
Java EE är en plattformsoberoende, Java-centrisk miljö för att utveckla, bygga och driftsätta webbaserade företagsprogram online. Java EE inkluderar många komponenter som finns i Java Standard Edition (Java SE). Java EE-plattformen består av en uppsättning tjänster, API:er och protokoll som ger funktioner för att utveckla webbaserade program med flera nivåer.

Java EE förenklar programutvecklingen och minskar behovet av programmering och utbildning av programmerare genom att skapa standardiserade, återanvändningsbara modulkomponenter och genom att nivåer kan hantera många aspekter av programmering automatiskt.

Om du är en utvecklare i företagsmiljö behöver du Java EE. Utvecklare i företagsmiljö behöver Java EE eftersom det inte är lätt att skriva distribuerade företagsprogram och utvecklarna behöver lösningar med hög produktivitet så att de kan fokusera på själva skrivandet av affärslogiken. De behöver också lösningar med en komplett och tillförlitlig uppsättning tjänster i företagsklass, till exempel distribuerade transaktionsobjekt, meddelandeorienterad mellanvara samt namn- och katalogtjänster


Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle