Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vilka åtgärder kan jag vidta för att öka säkerheten för Java?

Tekniska framsteg gör datoranvändningen alltmer givande. Men det gäller fortfarande att se upp och skydda daton mot avancerade säkerhetshot. Om din dator har ett sårbart säkerhetssystem kan det äventyra dina personliga data, orsaka oväntade beteenden eller göra så att systemet kraschar.

Vi har sammanställt en lista med råd om säkerhet när du kör Java på datorn.

Installera senaste Java

Om du inte är säker på att ett uppdateringsmeddelande för Java är autentiskt, rekommenderar vi att du går direkt till java.com för att uppgradera till den senaste versionen.

Ta bort äldre versioner av Java

Inställningar för säkerhetsnivå

I Java 7u10 införs möjligheten att hantera när och hur icke-betrodda Java-applikationer körs om de finns inbäddade i en webbsida. Du kan ställa in säkerhetsnivåer via kontrollpanelen för Java så att du meddelas innan något ej betrott Java-program körs, eller så att programmet blockeras automatiskt.

Säkerhetsmeddelanden när du kör Java i webbläsaren

Från och med Java 7 Update 21 (april 2013) introduceras ändringar i beteendet för Java-insticksprogrammet för webbläsare som gör att du kan fatta välinformerade beslut innan du kör en Java-applet i webbläsaren. Ett säkerhetsmeddelande visas där du ombeds bekräfta innan Java-innehåll tillåts köras i webbläsaren.

Återställa säkerhetsmeddelanden som du har valt att dölja med regelbundna intervall

För att se till att datorn är säker bör du återställa de meddelanden du har valt att dölja med regelbundna intervall. Genom att visa meddelandena igen kan du granska applikationerna och kontrollera om du fortfarande vill att de ska köras.

Aktivera automatiska uppdateringar

Den här funktionen gör att du får viktiga säkerhetsuppdateringar så snart de finns tillgängliga.

Rensa Java-cachen regelbundet

Tillåt inte att applikationer från okända utgivare körs.Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle