Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur tar jag en skärmbild i Windows eller Mac OS?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Mac OS X

Instruktioner för hur du tar en skärmbild av ett felmeddelande i Windows

 1. Klicka på fönstret med felet.
 2. Ta en skärmbild av hela skärmen genom att trycka på Print Screen (det kan även stå PrtScn eller PrtScrn på den) på tangentbordet. Du hittar tangenten högst upp, till höger om alla F-tangenter (F1, F2 osv.) och ofta i rad med piltangenterna.
 3. Om du bara vill ta en skärmdump av det aktiva programmet trycker du ned och håller ned Alt-tangenten (finns på båda sidorna om blankstegstangenten), tryck sedan på tangenten Print Screen.
 4. Om du vill visa skärmdumpen eller om du vill spara den som en bild använder du Microsoft Paint (Paint) eller något annat bildhanteringsprogram. Vi rekommenderar Paint.
 5. Du öppnar Paint genom att välja Start -> Alla program -> Tillbehör -> Paint
 6. När du har öppnat en tom sida i Paint klickar du på Redigera och väljer Klistra in för att visa skärmdumpen.
 7. Du sparar filen så som du sparar andra bildfiler (till exempel genom att välja Arkiv och sedan Spara som eller Spara).
 8. Välj den plats (enhet/mapp) där du vill spara filen. Standardplats är Skrivbordet. Ange ett namn i Filnamn. Du kan även välja format för bilden genom att klicka på listrutan Filformat . Här sparar vi till exempel filen 'screenshot01' med typen .PNG (rekommenderas).

Obs! Du kan bifoga och skicka den här filen som bilaga till ett e-postmeddelande.


Ta en skärmbild i Mac OS X

Ta en skärmbild av hela skärmen
 1. Tryck på Kommando-Shift-3 på tangentbordet
 2. En skärmbild tas och sparas i en fil på skrivbordet.

Ta en skärmbild av en del av skärmen
 1. Tryck på Kommando-Shift-4 på tangentbordet och dra korsmarkören för att markera önskat område.
 2. Håll musknappen nedtryckt, men släpp tangenterna.
 3. När du är redo att ta en skärmbild släpper du musknappen.
 4. En skärmbild tas och sparas i en fil på skrivbordet.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle