Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur skiljer sig JavaScript från Java?

Programmeringsspråket JavaScript, som har utvecklats av Netscape, Inc., är inte en del av Java-plattformen.

Mer information om JavaScript finns på Mozilla.org.


JavaScript-fel javascript.JSException: Okänt namn

Vid laddning av webbsidan visas ett felmeddelande:
JavaScript-fel javascript.JSException: Okänt namn


Möjliga orsaker:
  1. JavaScript är inte aktiverat i webbläsaren.
  2. Webbläsaren har inte stöd för JavaScript-teknik.
  3. Webbsidan har ett JavaScript-programmeringsfel.

Om JavaScript redan är aktiverat i webbläsaren anger felmeddelandet att det finns ett programmeringsfel i JavaScript-koden. Kontakta den ansvariga för webbplatsen och rapportera felet. Ta med följande information:

  1. Felmeddelandet
  2. Typ och version för aktuell webbläsare
  3. Webbadress till den sida som visade felmeddelandet
  4. Steg för att återskapa felet

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle