Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Varför visas meddelandet Java-uppdatering krävs: Din version av Java har gått ut eller Din Java-version är osäker?


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

Java 7 Update 10 (7u10) och nyare versioner innehåller nu en funktion som meddelar användaren när Java-versionen som används är för gammal eller har kända säkerhetsrisker och att det finns en uppdaterad version för nedladdning som åtgärdar dessa risker.

När du träffar på en sida som innehåller en Java-applikation och din version av Java betraktas som för gammal visas meddelandet Java-uppdatering krävs. Vi rekommenderar att du klickar på Uppdatera för att öppna nedladdningssidan java.com för att få den senaste versionen av Java. Om du väljer att klicka på Blockera avaktiveras Java-insticksprogrammet i webbläsaren och Java-applikationer kan inte köras i webbläsaren förrän Java uppdateras.

Om du får problem med installationen av Java omdirigeras du till Java.com när du visar en sida med en Java-applikation.

Alternativ i dialogrutan Java-uppdatering krävs

I Java-versioner tidigare än Java 7 Update 25 (7u25) visas meddelandet Din Java-version är osäker, i stället för Din version av Java har gått ut.

 • Uppdatera
  Om du väljer det här alternativet öppnas webbläsaren med java.com med den senaste Java-versionen.
 • Blockera
  Om du väljer det här alternativet blockeras Java-insticksprogrammet i webbläsaren tills du uppdaterar till den senaste versionen av Java.
 • Senare
  Om du väljer det här alternativet fortsätter Java-insticksprogrammet att laddas. Säkerhetsinställningarna styr om applikationen tillåts att köras.
 • Fråga inte igen
  Om du markerar den här kryssrutan visas meddelandet Java-uppdatering krävs inte förrän en ny utgåva släpps. Java-uppdateringar görs tillgängliga under hela året. Som minst släpps det fyra säkerhetsuppdateringar per år. Utöver det släpps icke-säkerhetsutgåvor efter behov.

Meddelandeformatteringen varierar beroende på operativsystem.

Windows 7, Windows Vista, Windows 8
Windows 8, Windows 7, Vista - Java-uppdatering krävs, Din version av Java har gått ut. Uppdatera (rekommenderas) Hämta den senaste säkerhetsuppdateringen från java.com. Blockera Blockera Java-innehåll från att köras i den här webbläsarsessionen. Senare Fortsätt, så blir du påmind igen om att uppdatera senare.


Varför omdirigeras jag alltid till Java.com när jag besöker en sida med en Java-applikation?

Den kontinuerliga eftersändningen till java.com är ett känt problem som inträffade i Java version 7u25 och tidigare. Det är problemet är löst i version 7u40 av Java.
Installera senaste Java-versionen
Om du vill förhindra omdirigering till java.com laddar du ned Java-version 7u40 eller senare från http://java.com


Varför visas dialogrutan 'Din version av Java har gått ut' när alternativet Sök efter uppdateringar automatiskt är avmarkerat i kontrollpanelen för Java?

Alternativet Sök efter uppdateringar automatiskt i kontrollpanelen för Java förhindrar bara uppdateringssökningar vecko- eller månadsvis. Även om du avmarkerar alternativet visas dialogrutan om den installerade Java-versionen är inaktuell.


MER TEKNISK INFORMATION

JRE går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. Kritiska programfixuppdateringar, som innehåller fixar för säkerhetssårbarheter, meddelas ett år i förväg i Critical Patch Updates, Security Alerts and Third Party Bulletin.

För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism JRE. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen. Vi rekommenderar användare som får meddelanden om utgångsdatum att uppdatera Java till den senaste utgåvan. Mer information finns i JRE-utgångsdatum (docs.oracle.com).


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle