Java.com

Ladda ned Hjälp

Friskrivning

Här följer ett par ord om ansvar på java.com. . .

Platsen tillhandahåller länkar till webbplatser och åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part, inklusive användare av, annonsörer på, samarbetspartners till och sponsorer av platsen. Dessa visas vanligtvis som länkar till andra webbplatser eller källor. Oracle tar inget ansvar för dessa externa webbplatser och källor. Oracle förordar inte, och är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för något innehåll, annons, produkt eller annat material på, eller tillgängligt via, någon sådan webbplats eller källa. Om du ser något som inte tilltalar dig eller som du har invändningar mot rekommenderar vi att du omedelbart lämnar den webbplatsen eller källan. Oracle är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt, direkt eller indirekt, för skada av något slag som har inträffat i samband med användningen av, eller förlitande på, något innehåll, produkt eller tjänst som finns tillgängligt på eller via java.com

Du är själv, tillsammans med respektive tredje part, enskilt ansvariga för alla era egna mellanhavanden. Detta inkluderar till exempel all korrespondens, alla affärer ni ingår (inklusive betalning och leverans av produkter och tjänster, och andra villkor, förbehåll, garantier eller utfästelser i samband med dessa mellanhavanden), ditt deltagande i kampanjer och alla andra mellanhavanden. Oracle är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för skada av något slag som har inträffat som en följd av sådana affärer eller som en följd av att sådana annonser från tredje part förekommer på webbplatsen.

En komplett och aktuell lista med alla villkor och förbehåll som gäller för java.com finns på http://www.oracle.com/html/terms.html. Den här friskrivningen är bara en sammanfattning av de villkor som beskrivs i Användarvillkoren. Om det skulle förekomma någon skillnad mellan Användarvillkoren och denna friskrivning är det de då aktuella Användarvillkoren som gäller. Vi rekommenderar att du kontrollerar Användarvillkoren ofta så att du vet att du arbetar enligt den senaste versionen.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle