Java.com

Ladda ned Hjälp

Lär dig mer om Java-teknik

Java är grunden för i stort sett alla typer av nätverksanslutna applikationer och den globala standarden för utveckling och leverans av inbäddade applikationer, mobilapplikationer, spel, webbaserat innehåll och programvara för företag. Med över 9 miljoner programutvecklare runt om i världen kan du med Java på ett effektivt sätt utveckla, distribuera och använda spännande nya applikationer och tjänster.

Java finns överallt. Det finns i bärbara datorer, på datacentraler, i spelkonsoler, i superdatorer för forskningsändamål, i mobiltelefoner och på Internet!


Varför Java väljs av programutvecklare

Java har testats, förbättrats och utökats av en hängiven gemenskap av Java-programutvecklare, -arkitekter och -entusiaster. Java är utformat för utveckling av portabla applikationer med höga prestanda för ett så brett utbud av datorplattformar som möjligt. Genom att göra applikationerna tillgängliga över heterogena miljöer kan verksamheter tillhandahålla fler tjänster och förbättra slutanvändarens produktivitet, kommunikation och samarbete – samt dramatiskt minska ägandekostnaden av både företags- och konsumentapplikationer. Java har blivit ovärderligt för programutvecklare eftersom det gör det möjligt för dem att:

  • Skriva program på en plattform och sedan köra det på praktiskt taget alla plattformar
  • Skapa program som kan köras i webbläsare och användas som webbtjänster
  • Utveckla applikationer för serversidan för bland annat onlineforum, affärer, undersökningar och bearbetning av HTML-formulär
  • Kombinera applikationer eller tjänster med Java för att skapa skräddarsydda applikationer eller tjänster
  • Skriva kraftfulla och effektiva applikationer för mobiltelefoner, fjärrprocessorer, mikrostyrenheter, trådlösa moduler, sensorer, gatewayer, konsumentprodukter och i stort sett alla andra elektroniska enheter

Några sätt att lära sig Java

Registrera dig för JavaOne Många gymnasier och universitet erbjuder kurser i Java-programmering för olika plattformar. Oracle Academy tillhandahåller en fullständig portfölj med programvara, kursplaner, värdbaserad teknik, universitetsutbildningar, support och certifieringsresurser avsedda att användas i grundskola, gymnasium, yrkesutbildningar och institutioner för högre utbildning, inklusive ett Java-erbjudande som kommer att ge stöd åt hundratusentals studenter. Dessutom kan programutvecklare förbättra sina kunskaper i Java-programmering genom att ta del av informationen på Oracles webbplats för Java-utveckling, prenumerera på nyhetsbrev som fokuserar på Java-tekniken och Java Magazine, använda Java-självstudiekurser och besöka utbildningscentret för nya Java-utvecklare samt registrera sig för lärarledda eller virtuella utbildningar och certifieringar på webben.

OTN-logotyp The Oracle Technology Network är världens största gemenskap för utvecklare, databasadministratörer, systemadministratörer/-utvecklare och arkitekter, och de använder branschens standardteknik tillsammans med Oracles produkter. Där finns också java.oracle.com, den ultimata, kompletta och självklara källan till all teknisk information om Java. Medlemskapet är kostnadsfritt, gå med idag! (Markera kryssrutan Oracle Technology Network under My Community Memberships (mina medlemskap) i din profil.)

Unga programutvecklare lär sig Java

Ungdomar börjar lära sig programmeringsspråk redan i tidig ålder. Visuella utbildningsverktyg som Alice, Greenfoot och BlueJ lär ungdomar hur de programmerar med Java-programmeringsspråk, och Java-baserade språk som utvecklats med fokus på användarvänlighet.

Vad är JavaFX?

JavaFX tillhandahålls av Java. Med JavaFX-plattformen kan applikationsutvecklare enkelt skapa och distribuera RIA-applikationer (Rich Internet Applications) som fungerar på ett konsekvent sätt på flera olika plattformar. JavaFX utökar styrkan med Java genom att göra det möjligt för programutvecklare att använda valfritt Java-bibliotek inom JavaFX-applikationer. Programutvecklarna kan utöka sina möjligheter med Java och ta vara på presentationstekniken i JavaFX för att skapa engagerande visuella upplevelser.

Om du vill lära dig mer om JavaFX-tekniken besöker du webbplatsen JavaFX.

Tillbaka till början


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle