Java.com

Pobieranie Pomoc

Koniec publicznych aktualizacji oprogramowania Java SE 7

Aktualizacje oprogramowania Java 7 nie są już publicznie dostępne.
Oracle zaleca użytkownikom przejście do wersji Java 8 w celu korzystania z publicznych aktualizacji i poprawek przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa. » Więcej informacji

Oprogramowanie Java lub środowisko wykonawcze Java może również występować pod nazwą Java Runtime, Runtime Environment, Runtime, JRE, Java Virtual Machine, maszyna wirtualna Java, Java VM, JVM, VM, wtyczka Java, Java Plug-In, dodatek Java lub Java Download.


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle