Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak ustawić lub zmienić zmienną systemową PATH?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Solaris SPARC, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Mac OS X

ikona alarmuInstrukcje na tej stronie są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników i dla administratorów systemów.


Informacje ogólne

 • System operacyjny korzysta ze zmiennej systemowej PATH podczas wyszukiwania plików wykonywalnych, wywoływanych z wiersza polecenia lub okna terminala.
 • Zmienną systemową PATH można skonfigurować za pomocą programu Narzędzia systemowe (dostępnego z Panelu sterowania systemu Windows) bądź w pliku startowym powłoki systemów Linux i Solaris.
 • Dokonywanie zmian zmiennej systemowej PATH zazwyczaj nie jest konieczne w systemach Windows i Mac OS X.

Windows

Windows 10 i Windows 8
 1. W polu wyszukiwania zacząć wpisywać „Panel sterowania”, po czym wybrać „System”.
 2. Kliknąć na łączu Zaawansowane ustawienia systemu.
 3. Nacisnąć przycisk Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe odszukać zmienną środowiskową Path, po czym ją wybrać. Nacisnąć przycisk Edytuj. Jeśli zmienna środowiskowa nie istnieje Path, nacisnąć przycisk Nowa.
 4. W oknie Edytowanie zmiennej systemowej (lub Nowa zmienna systemowa) określić wartość zmiennej systemowej Path. Nacisnąć przycisk OK. Zamknąć wszystkie pozostałe okna, naciskając w każdym z nich przycisk OK.
 5. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows 7
 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wyświetlanej na pulpicie ikonie Komputer.
 2. Z menu podręcznego wybrać opcję Właściwości.
 3. Kliknąć na łączu Zaawansowane ustawienia systemu.
 4. Nacisnąć przycisk Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe odszukać zmienną środowiskową Path, po czym ją wybrać. Nacisnąć przycisk Edytuj. Jeśli zmienna środowiskowa nie istnieje PATH, nacisnąć przycisk Nowa.
 5. W oknie Edytowanie zmiennej systemowej (lub Nowa zmienna systemowa) określić wartość zmiennej systemowej Path. Nacisnąć przycisk OK. Zamknąć wszystkie pozostałe okna, naciskając w każdym z nich przycisk OK.
 6. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.
Windows XP
 1. Nacisnąć przycisk Start, wybrać opcję Panel sterowania, kliknąć dwukrotnie na ikonie System, po czym wybrać kartę Zaawansowane.
 2. Nacisnąć przycisk Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe odszukać zmienną środowiskową Path, po czym ją wybrać. Nacisnąć przycisk Edytuj. Jeśli zmienna środowiskowa nie istnieje PATH, nacisnąć przycisk Nowa.
 3. W oknie Edytowanie zmiennej systemowej (lub Nowa zmienna systemowa) określić wartość zmiennej systemowej Path. Nacisnąć przycisk OK. Zamknąć wszystkie pozostałe okna, naciskając w każdym z nich przycisk OK.
 4. Otworzyć ponownie okno „Wiersz polecenia” i uruchomić kod java.


Mac OS X

Aby uruchomić inną wersję oprogramowania Java, należy podać pełną ścieżkę albo użyć narzędzia java_home:

% /usr/libexec/java_home -v 1.8.0_73 --exec javac -version

Solaris i Linux

 1. Aby ustalić, czy ścieżka jest poprawnie ustawiona, należy:
  W oknie terminala wprowadzić następujące polecenie:
  % java -version
  Jeśli narzędzie java zostanie znalezione, zostanie wyświetlona jego wersja. Jeśli wersja jest stara albo jeśli pojawi się komunikat o błędzie java: Command not found (java: Nie znaleziono polecenia), to ścieżka nie jest poprawnie ustawiona.
 2. Ustalanie, który wykonywalny plik java jest pierwszym w zmiennej PATH
  W oknie terminala wprowadzić następujące polecenie:
  % which java
Trwałe ustawianie zmiennej środowiskowej PATH

Aby trwale ustawić ścieżkę, należy ustawić zmienną środowiskową PATH w pliku startowym.
Uwaga: Podano instrukcje dla dwóch najbardziej popularnych powłok dla systemów Linux i Solaris. Jeśli jest używana inna powłoka, odpowiednie informacje można znaleźć na stronie opisującej ustawianie ścieżki.

Powłoka Bash

Otworzyć do edycji plik startowy (~/.bashrc).

 1. Zmodyfikować zmienną PATH
  PATH=/usr/local/jdk1.8.0/bin:$PATH
  export PATH
 2. Zapisać i zamknąć plik.
 3. Załadować plik startowy
  % . /.profile
 4. Sprawdzić, czy ścieżka jest ustawiona, uruchamiając ponownie polecenie java
  % java -version
Powłoka C (csh)

Otworzyć do edycji plik startowy (~/.cshrc).

 1. Ustawić zmienną path
  set path=(/usr/local/jdk1.8.0/bin $path)
 2. Zapisać i zamknąć plik.
 3. Załadować plik startowy
  % source ~/.cshrc
 4. Sprawdzić, czy ścieżka jest ustawiona, uruchamiając ponownie polecenie java
  % java -version

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle