Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak zainstalować oprogramowanie Java?

Aby przejść do instrukcji instalowania oprogramowania Java, proszę wybrać odpowiedni system operacyjny:
Pobieranie i instalacja - Windows
Oprogramowanie Java można bezpłatnie pobrać i łatwo zainstalować. Oprogramowanie Java dla systemów Windows można uzyskać na dwa sposoby:
 • Pobieranie dla trybu online
 • Pobieranie dla trybu offline
Online
Instalacja ręczna pobiera program wykonywalny typu IFTW (Install From The Web, Instalacja z Internetu) i wymaga tylko minimalnego udziału użytkownika. Po uruchomieniu program pobiera wszystkie wymagane pliki z sieci i dlatego podczas instalacji jest wymagane połączenie z Internetem.
 • W celu zainstalowania oprogramowania Java w systemie Microsoft Windows użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.
 • W przypadku wystąpienia problemów z korzystaniem z opcji pobierania online, należy wypróbować pobieranie dla trybu offline.
» Instrukcje pobierania i instalowania oprogramowania Java dla systemów Windows w trybie online

Offline
W przypadku instalacji w trybie offline użytkownik musi pobrać ręcznie z odpowiedniej strony pakiet instalacyjny, który zawiera wszystkie pliki niezbędne do zainstalowania oprogramowania w zakresie wybranym przez użytkownika. Podczas instalacji nie jest wymagane połączenie z Internetem. Plik można skopiować do innego komputera niepodłączonego do Internetu i zainstalować na tym komputerze oprogramowanie.
 • W celu zainstalowania oprogramowania Java w systemie Microsoft Windows użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.
» Instrukcje pobierania i instalowania oprogramowania Java dla systemów Windows w trybie offline


Pobieranie i instalacja — Mac OS X
Oprogramowanie Oracle Java można zainstalować w systemie Mac w wersji 10.7.3 lub nowszej.
Do uruchomienia oprogramowania Oracle Java w systemie Mac jest wymagana przeglądarka 64-bitowa (np. Safari).

» Instrukcje pobierania i instalowania oprogramowania Java dla systemów Mac OS X


Pobieranie i instalacja - Linux
Dostępne są dwa typy pakietów instalacyjnych.
 • Java dla systemów Linux
  Jest to binarny plik archiwum, który może zostać zainstalowany przez każdego użytkownika (nie tylko użytkownika root) w dowolnej lokalizacji, w której użytkownik ma uprawnienia do zapisywania. Jednak tylko użytkownik root może zapisywać w lokalizacji „system”.
 • Java dla systemów Linux opartych na pakietach RPM
  32-bitowe systemy Linux oparte na pakietach RPM, takie jak Red Hat i SuSE, używają binarnego pliku RPM (.rpm) instalowanego w lokalizacji „system”. Instalację tę może wykonać tylko użytkownik root.
Pobrać pakiet najlepiej odpowiadający stawianym wymaganiom. Plik można pobrać do dowolnego katalogu w używanym systemie.
» Instrukcje pobierania i instalowania oprogramowania Java dla systemów Linux


Pobieranie i instalacja - Solaris
Oprogramowanie Java dla systemów Solaris można uzyskać na dwa sposoby:
 • Solaris SPARC (32-bitowy)
 • Solaris SPARC (64-bitowy)
Oprogramowanie Java jest dostarczane w postaci samorozpakowującego się pliku binarnego. Należy pobrać pakiet odpowiedni do architektury i systemu operacyjnego.
» Instrukcje pobierania i instalowania oprogramowania Java dla systemów Solaris


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle