Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Zasoby dla administratorów systemów — implementowanie oprogramowania Java w swojej organizacji

Ta strona zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów, którzy implementują środowisko wykonawcze Java (JRE — Java Runtime Environment) na wielu komputerach w intranecie. Niektóre z tych łączy prowadzą do serwisu z dokumentacją Oracle.

Podręczniki „Jak to zrobić”

  • Instalacja cicha (bezobsługowa) — informacje, jak przeprowadzić zautomatyzowaną instalację środowiska JRE na wielu komputerach.
  • Instalacja MSI — informacje dotyczące programu MSI Enterprise JRE Installer, który umożliwia administratorom systemów instalowanie środowiska JRE na firmowych komputerach bez interakcji użytkowników końcowych. Program MSI Enterprise JRE Installer jest dostępny tylko w ramach produktów Oracle Java SE Advanced poprzez usługę My Oracle Support (MOS).
  • Funkcja Deployment Rule Set (Zbiór reguł wdrażania) jest opcjonalna i powinna być używana wyłącznie wewnętrznie w organizacji z kontrolowanym środowiskiem. Jeśli plik JAR zawierający zbiór reguł zostanie dystrybuowany lub uczyniony publicznie dostępnym, certyfikat użyty do podpisania tego zbioru reguł zostanie wprowadzony na czarną listę i będzie blokowany w środowisku Java.

Dokumentacja

Gdzie uzyskać pomoc

  • Fora dyskusyjne (bezpłatne) umożliwiają zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi od członków społeczności Java.
  • Oracle Premier Support for Java SE to płatna usługa ukierunkowana na komercyjnych i biznesowych użytkowników oprogramowania Java. Nabycie tej usługi od firmy Oracle pomaga usprawnić działania instalacyjne użytkowników oraz daje dostęp do bezpośredniej asysty technicznej drogą telefoniczną lub e-mailową.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle