Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe verwijder ik Java voor Linux?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Oracle Enterprise Linux, Oracle Linux, Red Hat Linux, SLES, SUSE Linux
 • Browser(s) Firefox
 • Java-versie(s): 8.0, 7.0

Het verwijderproces omvat:
 1. Verwijdering van de Java-plug-in
 2. Verwijdering van Java
Java-plug-in verwijderen: Mozilla-browser
Als u Java opnieuw gaat installeren, hoeft u de Java-plug-in niet te verwijderen. Gebruik gewoon de optie -f voor ln wanneer u een nieuwe symbolische koppeling maakt.
Voorbeeld: ln -f /usr/lib/mozilla/plugins/libnpjp2.so

Als u Java volledig van uw Linux-systeem wilt verwijderen, volgt u de procedure voor het verwijderen van de symbolische koppeling hieronder.
 1. Open het Terminalvenster
 2. Meld u aan als de supergebruiker
 3. Typ: rm /usr/lib/mozilla/plugins/libnpjp2.so
 4. U wordt gevraagd de symbolische koppeling te verwijderen:
  rm: /usr/lib/mozilla/plugins/libnpjp2.so ?
 5. Typ: Y
Verwijdering van Java
U kunt Java op twee manieren verwijderen. Gebruik dezelfde methode als de methode waarmee u Java hebt geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld RPM hebt gebruikt om Java te installeren, gebruikt u deze methode ook om Java te verwijderen.

 • Verwijdering via RPM
  Opmerking: als RPM op uw Linux-systeem is geïnstalleerd, moet u eerst controleren of Java al via RPM is geïnstalleerd. Als Java niet via RPM is geïnstalleerd, hoeft u niet verder te lezen.
  1. Open het Terminalvenster
  2. Meld u aan als de supergebruiker
  3. Probeer het jre-pakket te vinden door het volgende te typen: rpm -qa
  4. Als RPM een pakket vindt dat lijkt op jre--fcs, dan is Java via RPM geïnstalleerd.

   Opmerking: normaal gesproken hoeft u Java niet via RPM te verwijderen, omdat RPM de oude versie van Java kan verwijderen tijdens de installatie van een nieuwe versie. Tenzij u Java permanent wilt verwijderen, hoeft u niet verder te lezen.
  5. Typ het volgende om Java te verwijderen: rpm -e jre--fcs
 • Verwijdering via zelfuitpakkend bestand
  1. Controleer in welke map Java is geïnstalleerd. Veelvoorkomende locaties zijn /usr/java/jre_ of /opt/jre_nb/jre_/bin/java/
  2. Als u de map hebt gevonden, kunt u deze verwijderen.
   Waarschuwing: verzeker u ervan dat Java niet al via RPM is geïnstalleerd voordat u de map verwijdert.
  3. Typ: rm -r jre
   Bijvoorbeeld: rm -r jre1.7.0

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle