Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe kan ik 32-bits Java voor Linux downloaden en installeren?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Java-versie(s): 8.0, 7.0

Systeemvereisten voor Linux

Zie ondersteunde Systeemconfiguraties voor informatie over ondersteunde platforms, besturingssystemen, desktop managers en browsers.

Opmerking: als u Java voor andere versies van Linux wilt downloaden, kunt u terecht op Java voor Ubuntu, Java voor Fedora


Volg deze stappen om 32-bits Java voor Linux te downloaden en installeren.
 1. Downloaden
 2. Installeren
 3. Inschakelen en configureren

Downloaden

 1. Ga naar http://java.com en klik op de knop Downloaden
 2. Er bestaan twee soorten installatiepakketten.
  • Java op Linux-platforms
   Hiermee wordt Java Runtime Environment (JRE) voor 32-bits Linux geïnstalleerd met een binair archiefbestand (.tar.gz) dat door iedereen (niet alleen de hoofdgebruikers) kan worden geïnstalleerd, op elke locatie waarnaar kan worden geschreven. Alleen de hoofdgebruiker kan echter Java installeren op de systeemlocatie.
  • Java op Linux-platforms op basis van RPM
   Hiermee wordt Java Runtime Environment (JRE) geïnstalleerd voor 32-bits Linux platforms op basis van RPM, zoals Red Hat en SuSE, met een binair RPM-bestand (.rpm) op de systeemlocatie. Alleen de hoofdgebruiker mag deze bewerking uitvoeren.

  Download het pakket dat het beste aan uw eisen voldoet. U kunt het bestand naar elke gewenste map op uw systeem downloaden.
 3. Voordat het bestand kan worden gedownload, moet u de licentieovereenkomst accepteren.
 4. Download het bestand en controleer de grootte ervan om er zeker van te zijn dat u de volledige, originele softwarebundel hebt gedownload. Controleer voordat u het bestand downloadt de bestandsgrootte die wordt vermeld op de downloadpagina op de website. Controleer wanneer het downloaden is voltooid of de grootte van het gedownloade bestand overeenkomt met de vermelde bestandsgrootte.

Installeren

De onderstaande instructies zijn voor het installeren van versie Java 8 Update 73 (8u73). Als u een andere versie installeert, moet u het versienummer aanpassen wanneer u de opdrachten in het terminalvenster invoert. Voorbeeld: vervang voor Java 8u79 de waarde 8u73 door 8u79. Let op dat, zoals in het voorgaande voorbeeld, het versienummer soms vooraf wordt gegaan door de letter u en soms door een onderstrepingsteken, bijvoorbeeld jre1.8.0_73.

Opmerking over root-toegang: als u Java wilt installeren op een locatie die betrekking heeft op het gehele systeem, zoals /usr/local, moet u zich aanmelden als hoofdgebruiker om over de vereiste autorisatie te beschikken. Als u niet over root-toegang beschikt, installeer Java dan in uw basisdirectory of een subdirectory waarvoor u schrijfautorisatie hebt.

Java voor Linux-platforms
 1. Ga naar de directory waarin u het bestand wilt installeren. Voer in:
  cd directory_path_name
  . Als u de software bijvoorbeeld wilt installeren in de directory /usr/java/, voert u in:
  cd /usr/java

  .
 2. Verplaats het binaire archiefbestand .tar.gz naar de huidige directory.
 3. Pak het tar-bestand uit en installeer Java
  tar zxvf jre-8u73-linux-i586.tar.gz

  De Java-bestanden worden geïnstalleerd in een directory met de naam jre1.8.0_73 in de huidige directory.
  In dit voorbeeld wordt het bestand geïnstalleerd in de directory /usr/java/jre1.8.0_73 .
 4. Verwijder het bestand .tar.gz als u schijfruimte wilt besparen.
Java voor Linux platforms op basis van RPM
 1. Maak uzelf hoofdgebruiker door de opdracht su uit te voeren en het wachtwoord van de hoofdgebruiker op te geven.
 2. Verwijder eventuele eerdere installaties van de Java-pakketten.
  rpm -e package_name
 3. Ga naar de directory waarin u het bestand wilt installeren. Voer in:
  cd directory_path_name
  Als u de software bijvoorbeeld wilt installeren in de directory /usr/java/, voert u in:
  cd /usr/java

 4. Installeer het pakket.
  rpm -ivh jre-8u73-linux-i586.rpm

  Als u een upgrade van een pakket uitvoert, gebruikt u:
  rpm -Uvh jre-8u73-linux-i586.rpm

 5. Verwijder het bestand .rpm als u schijfruimte wilt besparen.
 6. Sluit de root-shell af. U hoeft de computer niet opnieuw op te starten.

De installatie is nu voltooid. Ga naar het gedeelte Activeren en configureren.


Inschakelen en configureren

Firefox

Als u het Java-platform installeert, wordt het Java-plug-inbestand opgenomen als onderdeel van de installatie. Als u Java in Firefox wilt gebruiken, moet u handmatig een symbolische koppeling maken van het plug-inbestand in de release naar een van de door Firefox verwachte locaties. Voor Firefox-versie 21 en hoger moet u de symbolische koppeling in uw basisdirectory ~/.mozilla/plugins maken. Vanaf Firefox-versie 21 wordt het maken van een symbolische koppeling in de subdirectory plugins van de Firefox-applicatiedirectory niet meer ondersteund.

Volg deze stappen om de Java-plug-in uit te voeren:
 1. Sluit Firefox af als deze browser wordt uitgevoerd.
 2. Verwijder alle vorige installaties van de Java-plug-in.
  Er kan slechts één Java-plug-in tegelijk worden gebruikt. Als u een andere plug-in of andere versie van de plug-in wilt gebruiken, verwijder dan de symbolische koppelingen naar de andere versies en maak een nieuwe symbolische koppeling naar de nieuwe versie.

  Verwijder de symbolische koppelingen naar javaplugin-oji.so en libnpjp2.so uit de Firefox-directory plugins (of verplaats ze naar een andere directory).

 3. Een symbolische koppeling maken naar de Java-plug-in in de Firefox-directory plugins
  • Ga naar de Firefox-directory plugins
   cd ~/.mozilla/plugins
   Maak de plugins-directory als deze nog niet bestaat.
  • Maak de symbolische koppeling
   32-bit plug-in:
   ln -s Java-installatiedirectory/lib/i386/libnpjp2.so .
   64-bit plug-in:
   ln -s Java-installatiedirectory/lib/amd64/libnpjp2.so .

  Voorbeeld
  • Als Java is geïnstalleerd in deze directory:
   /usr/java/Java-installatiedirectory
  • Voer in dit geval de volgende opdracht in het terminalvenster in om naar de directory met browserplug-ins te gaan:
   cd ~/.mozilla/plugins/
  • Voer de volgende opdracht in om een symbolische koppeling naar de Java-plug-in te maken voor Firefox:
   ln -s /usr/java/Java-installatiedirectory/lib/i386/libnpjp2.so .

 4. Start de Firefox-browser of start deze opnieuw als deze al wordt uitgevoerd.

  Voer in Firefox about:plugins in op de balk Location (Locatie) om te bevestigen dat de Java-plug-in is geladen. U kunt ook in het menu Tools (Extra) klikken om te kijken of Java Console aanwezig is.

De installatie testen

Voer deze testapplet uit om te controleren of Java is geïnstalleerd en goed werkt op uw computer.


Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle