Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Java-plug-in werkt niet in Firefox na installatie van Java.


Dit artikel is van toepassing op:
 • Browser(s) Firefox
 • Java-versie(s): 7.0, 8.0

In Firefox wordt de ondersteuning voor NPAPI (vereiste technologie voor Java-applets) beperkt.

64-bits Firefox

In de 64-bits versie van Firefox worden NPAPI-plug-ins, waaronder plug-ins voor Java, niet ondersteund.

Firefox 52 en hoger

Vanaf Firefox 52 (geïntroduceerd in maart 2017) is ondersteuning voor plug-ins beperkt tot Adobe Flash en vervalt ondersteuning voor NPAPI, wat gevolgen heeft voor plug-ins voor Java, Silverlight en andere soortgelijke op NPAPI gebaseerde plug-ins.

Als u tijdens het gebruik van Firefox problemen ondervindt met het openen van Java-applicaties, kunt u beter gebruikmaken van Internet Explorer (Windows) of Safari (Mac OS X). Ontwikkelaars en systeembeheerders die een alternatief zoeken om gebruikers van Firefox te kunnen helpen, wordt aangeraden dit blog te lezen over Web Start-applicaties starten.

Release Firefox 52 ESR 32-bits

Mozilla biedt een Extended Support Release (ESR)-versie van Firefox, specifiek voor gebruik door organisaties die uitgebreide ondersteuning nodig hebben voor massale implementaties. Alleen de Mozilla Firefox 52 ESR 32-bits release blijft ondersteuning bieden voor de op standaarden gebaseerde technologie voor ondersteuning van plug-ins die vereist is om Java-applets te starten. Als u wilt zien of u een ESR-release gebruikt, kijkt u in het menu-item van Firefox (Help -> Over Firefox) of u daar 'ESR' ziet staan.

Mozilla houdt Firefox ESR-releases nog ongeveer een jaar in stand. Ontwikkelaars en gebruikers die nog gebruikmaken van de technologie voor Java-plug-ins in de 32-bits Mozilla Firefox-webbrowser, moeten overwegen om naar een andere oplossing te migreren.

Gerelateerd

» Ondersteuning voor plug-ins in Firefox (weblog voor Java-productbeheer)
» Firefox 52 en ondersteuning voor plug-ins (mozilla.org)
» NPAPI-plug-ins in Firefox (mozilla.org)


Firefox 42 loopt vast bij het uitvoeren van de Java-plug-in.

OPMERKING: De tijdelijke oplossing geldt voor Firefox 42. Hiervoor is Windows Java-versie 8, update 66, build 18 of een latere versie vereist. » Zie JDK-8133523 voor verwante informatie.

Tijdelijke oplossing

Er worden enkele opties weergegeven. De eenvoudigste methode wordt als eerste genoemd. Dit is de aanbevolen methode. De andere beschikbare opties worden niet aanbevolen voor gebruikers met weinig technische kennis.

Optie 1 (eenvoudigste methode)
Eigenschapnaam dom.ipc.plugins.java.enabled toevoegen in de voorkeuren van Firefox
 1. Start Firefox.
 2. Typ about:config in de adresbalk.
 3. U ziet een waarschuwing van Firefox over de configuratie-instellingen. Nadat u hebt bevestigd dat u de waarschuwing hebt gelezen, wordt er een lijst met de configuratievoorkeuren weergegeven.
 4. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plek in de lijst met voorkeuren. Selecteer Nieuw en vervolgens Boolean.
 5. Voeg de eigenschapnaam toe als dom.ipc.plugins.java.enabled.
  Voeg de voorkeurnaam toe als dom.ipc.plugins.java.enabled.
 6. Er wordt een venster weergegeven. Selecteer false. Klik vervolgens op OK.
Optie 2
Bestand "user.js" maken met regel voor voorkeur

De instructies zijn gebaseerd op de informatie van Mozilla waarnaar hieronder wordt verwezen.

 1. Maak met een teksteditor een bestand "user.js" in de map met profielen van Firefox.
 2. Voeg de volgende regel toe:
  user_pref("dom.ipc.plugins.java.enabled", false);
Optie 3
Bestand "pref.js" bijwerken met regel voor voorkeur
 1. Ga naar het bestand "pref.js" in de map met profielen van Mozilla.
 2. Zoek de voorkeur op en werk deze als volgt bij:
  user_pref("dom.ipc.plugins.java.enabled", false);
Verwijzingen van Mozilla

» http://kb.mozillazine.org/User.js_file
» http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder


Firefox-waarschuwingsbericht: Add-ons may be causing problems (Add-ons kunnen mogelijk problemen veroorzaken)

Bij het starten van de Firefox browser wordt het volgende bericht weergegeven met de waarschuwing:
Firefox has determined that the following add-ons are known to cause stability or security problems (Firefox heeft vastgesteld dat de volgende uitbreidingen stabiliteits- of beveiligingsproblemen veroorzaken)

Oorzaak

Oudere versies van de Java-implementatietoolkit (DT) en de Java-plug-in zijn door Firefox gedeactiveerd. Sommige versies van Java krijgen in Firefox de waarschuwing: 'Add-ons may be causing problems' (Add-ons kunnen mogelijk problemen veroorzaken).

Als Firefox vermoedt dat een uitbreiding niet veilig is en een beveiligingsrisico kan veroorzaken, wordt de uitbreiding geblokkeerd en niet geladen. In het geval van een 'soft-block' wordt in Firefox een foutmelding weergegeven, maar kan de gebruiker indien gewenst doorgaan maar met aangetaste beveiliging. In het geval van een 'hard-block' wordt in Firefox de installatie geblokkeerd zodat de gebruiker deze uitbreiding niet kan gebruiken. Om dit probleem op te lossen, moet de gebruiker de Java-software bijwerken naar de meest recente versie.

Tijdelijke oplossing

Dit probleem wordt opgelost met een upgrade naar de nieuwste versie van Java. Als u het waarschuwingsbericht ziet, voert u de volgende stappen uit:

 1. Controleer of het selectievakje 'Disable' (Uitschakelen) is ingeschakeld.
 2. Klik op 'Restart Firefox' (Firefox opnieuw starten).
 3. Download de nieuwste versie van Java..

Java werkt niet in Firefox vanwege zelfstandige installatie van JavaFX

Nadat de installatie van Java 7u10 en hoger is voltooid, verschijnt de volgende foutmelding:
Fout: er is een plugin nodig om deze inhoud weer te geven. Installeer de plugin.

Oorzaak

Dit is mogelijk het gevolg van een conflict tussen Java 7u10 en hoger en zelfstandige installaties van JavaFX. Voorbeeld: als Java 7u5 en JavaFX 2.1.1 zijn geïnstalleerd en Java wordt bijgewerkt, wordt het nieuwe Java niet in Firefox gedetecteerd.

Tijdelijke oplossing
Zelfstandige versie van JavaFX verwijderen (Windows)
 1. Zoek en verwijder alle versies van JavaFX en Java via het Windows configuratiescherm.
 2. Voer het Microsoft verwijderhulpprogramma uit om beschadigde registersleutels te repareren die tot gevolg hebben dat programma's niet volledig kunnen worden verwijderd of dat nieuwe installaties en updates worden geblokkeerd.
 3. Installeer Java opnieuw.

VERWANTE INFORMATIE


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:
Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle