Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Java-plug-in werkt niet in Firefox na installatie van Java.


Dit artikel is van toepassing op:
  • Browser(s) Firefox
  • Java-versie(s): 7.0, 8.0

Firefox-waarschuwingsbericht: Add-ons may be causing problems (Add-ons kunnen mogelijk problemen veroorzaken)

Bij het starten van de Firefox browser wordt het volgende bericht weergegeven met de waarschuwing:
Firefox has determined that the following add-ons are known to cause stability or security problems (Firefox heeft vastgesteld dat de volgende uitbreidingen stabiliteits- of beveiligingsproblemen veroorzaken)

Oorzaak

Oudere versies van de Java-implementatietoolkit (DT) en de Java-plug-in zijn door Firefox gedeactiveerd. Sommige versies van Java krijgen in Firefox de waarschuwing: 'Add-ons may be causing problems' (Add-ons kunnen mogelijk problemen veroorzaken).

Als Firefox vermoedt dat een uitbreiding niet veilig is en een beveiligingsrisico kan veroorzaken, wordt de uitbreiding geblokkeerd en niet geladen. In het geval van een 'soft-block' wordt in Firefox een foutmelding weergegeven, maar kan de gebruiker indien gewenst doorgaan maar met aangetaste beveiliging. In het geval van een 'hard-block' wordt in Firefox de installatie geblokkeerd zodat de gebruiker deze uitbreiding niet kan gebruiken. Om dit probleem op te lossen, moet de gebruiker de Java-software bijwerken naar de meest recente versie.

Tijdelijke oplossing

Dit probleem wordt opgelost met een upgrade naar de nieuwste versie van Java 7. Als u het waarschuwingsbericht ziet, voert u de volgende stappen uit:

  1. Controleer of het selectievakje 'Disable' (Uitschakelen) is ingeschakeld.
  2. Klik op 'Restart Firefox' (Firefox opnieuw starten).
  3. Download de nieuwste versie van Java..

Java werkt niet in Firefox vanwege zelfstandige installatie van JavaFX

Nadat de installatie van Java 7u10 en hoger is voltooid, verschijnt de volgende foutmelding:
Fout: er is een plugin nodig om deze inhoud weer te geven. Installeer de plugin.

Oorzaak

Dit is mogelijk het gevolg van een conflict tussen Java 7u10 en hoger en zelfstandige installaties van JavaFX. Voorbeeld: als Java 7u5 en JavaFX 2.1.1 zijn geïnstalleerd en Java wordt bijgewerkt, wordt het nieuwe Java niet in Firefox gedetecteerd.

Tijdelijke oplossing
Zelfstandige versie van JavaFX verwijderen (Windows)
  1. Zoek en verwijder alle versies van JavaFX en Java via het Windows configuratiescherm.
  2. Voer het Microsoft verwijderhulpprogramma uit om beschadigde registersleutels te repareren die tot gevolg hebben dat programma's niet volledig kunnen worden verwijderd of dat nieuwe installaties en updates worden geblokkeerd.
  3. Installeer Java opnieuw.

VERWANTE INFORMATIE


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle