Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Error : Java has discovered application components that could indicate a security concern (Fout. Java heeft applicatieonderdelen gevonden die mogelijk een beveiligingsprobleem aangeven)


Dit artikel is van toepassing op:
  • Platform(s): Alle platforms
  • Java-versie(s): 7.0, 8.0

SYMPTOMEN

Wanneer u een applet of toepassing met Java probeert te starten, verschijnt er een dialoogvenster met een veiligheidswaarschuwing:
Block potentially unsafe components from being run? (Uitvoering van mogelijk onveilige onderdelen blokkeren?)

Java has discovered application components that could indicate a security concern. (Java heeft applicatieonderdelen gevonden die mogelijk een beveiligingsprobleem aangeven.) Contact the application vendor to ensure that it has not been tampered with.
(Neem contact op met de applicatieleverancier om te controleren of er niet met de applicatie is geknoeid.)


OORZAAK

Ondertekende Java Web Start-applicaties en -applets die ondertekende en niet-ondertekende onderdelen bevat, zijn mogelijk onveilig, tenzij de gemengde code door de leverancier van de applicatie is bedoeld. Vanaf Java SE 6 update 19 wordt een waarschuwingsvenster getoond wanneer een programma zowel ondertekende als niet-ondertekende onderdelen bevat.


OPLOSSING

Als de gebruiker in het beveiligingsvenster op Yes (Ja) klikt, worden potentieel onveilige componenten geblokkeerd en kan het programma worden beëindigd. Als de gebruiker op No (Nee) klikt, wordt de uitvoering van de applicatie of applet voortgezet.
Gewoonlijk wordt een waarschuwing weergegeven, maar gebruikers beschikken over de volgende opties.

U kunt met het Java-configuratiescherm bepalen hoe met programma's met gemengde code wordt omgegaan.

De locatie van het Java-besturingspaneel

» Windows
» Mac OS X

Beveiligingsopties voor gemengde code in het Java-configuratiescherm

  1. Klik in het Java-configuratiescherm op het tabblad Advanced (Geavanceerd).
  2. Vouw de optie Mixed code (Sandboxed Vs. trusted) security verification (Veiligheidscontrole gemengde code (sandbox vs vertrouwd)) onder de sectie Security (Beveiliging) uit.
Er zijn vier controleniveaus beschikbaar.
Activeren: indien nodig waarschuwing getoond
Dit is de standaardinstelling. Wanneer een potentieel beveiligingsrisico wordt aangetroffen, wordt een waarschuwingsvenster weergegeven. Als de gebruiker op Yes (Ja) klikt, worden potentieel onveilige componenten geblokkeerd en kan het programma worden beëindigd. Wanneer de gebruiker op No (Nee) klikt, wordt de uitvoering van de applicatie of applet voortgezet met beveiliging (pakketten of resources die later worden aangetroffen met dezelfde naam en die verschillende betrouwbaarheidsniveaus hebben, bijvoorbeeld ondertekend versus niet-ondertekend, worden niet geladen).

Activeren: waarschuwing verbergen en beveiligd uitvoeren
Met deze optie wordt het waarschuwingsvenster onderdrukt. De code wordt uitgevoerd alsof de gebruiker op No (Nee) heeft geklikt vanuit het waarschuwingsvenster.

Activeren: waarschuwing verbergen en niet-vertrouwde code niet uitvoeren
Met deze optie wordt het waarschuwingsvenster onderdrukt en wordt de code uitgevoerd alsof de gebruiker in het waarschuwingsvenster op Ja heeft geklikt.

Verificatie deactiveren
Deze optie wordt niet aanbevolen. Met deze optie wordt het controleren van gemengde vertrouwde en niet-vertrouwde code volledig gedeactiveerd, waardoor de gebruiker mogelijk onveilige code onbeveiligd uitvoert.


MEER TECHNISCHE INFORMATIE

Java-applicatieontwikkelaars: raadpleeg de documentatie voor gemengde code.


Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle