Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Fout: foutmelding \bin\hotspot\jvm.dll tijdens installatieproces


Dit artikel is van toepassing op:
  • Platform(s): Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
  • Java-versie(s): 7.0, 8.0

SYMPTOMEN

U ontvangt de volgende foutmelding tijdens het installatieproces voor Java Runtime Environment (JRE):
"Java Runtime Environment cannot be loaded from " (Java Runtime Environment kan niet worden geladen uit /bin/hotspot/jvm.dll)


OORZAAK

Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door beschadigde registersleutels of door een onvolledige installatie.
OPLOSSING

Het bestand deployment.properties verwijderen Verwijder het bestand deployment.properties en voer de installatie nogmaals uit. Het bestand deployment.properties bevindt zich gewoonlijk in de map "C:\Documents and Settings\\Application Data\Sun\Java\Deployment" (waarbij gebruikersnaam uw aanmeldingsnaam is). Tijdens het installatieproces wordt een nieuw bestand deployment.properties gemaakt.

Voer de volgende stappen uit om het bestand deployment.properties te verwijderen:
  1. Klik op Start > Deze computer.
  2. Ga naar de map "\Documents and Settings".
  3. Ga naar de submap voor gebruikersnaam (gebruikersnaam is de aanmeldingsnaam voor de computer)
  4. Ga naar de map Application Data\Sun\Java\Deployment.
  5. Verwijder het bestand deployment.properties
  6. Voer het installatieproces nogmaals uit.
Als hierdoor het probleem niet wordt opgelost, moet u mogelijk eerst het hulpprogramma Windows Installer CleanUp uitvoeren en vervolgens de installatie nogmaals uitvoeren.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle