Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Waarom zie ik het bericht 'Error: You are located in an embargoed country and cannot download Java' (Fout: u bevindt zich in een land waar een embargo van toepassing is, waardoor Java niet kan worden gedownload)?

SYMPTOMEN

Bij het downloaden en installeren van Java krijgt u de volgende foutmelding:
The Java(TM) cannot be downloaded to your machine. You are located in an embargoed country. (Java(TM) kan niet naar uw computer worden gedownload omdat u zich bevindt in een land waarop een embargo van toepassing is.)


OORZAAK

Het Oracle Download Center waarborgt dat de exportwetgeving van de Verenigde Staten wordt nageleefd evenals het eigen beleid van Oracle ten aanzien van de internationale verspreiding van software en broncode. Oracle leeft bovendien alle door de Verenigde Staten afgekondigde embargo's en handelsbeperkingen na ten aanzien van bepaalde landen.

Zie http://www.oracle.com/us/products/export/export-regulations-345813.html voor details over de exportwetgeving met betrekking tot producten van Oracle, waaronder een actuele lijst met niet-toegestane eindgebruikers.

Ga naar java.com om te bevestigen dat u toegang hebt tot deze site, als u zich niet op een van deze locaties bevindt en de server die probeert te downloaden zich niet op een van deze locaties bevindt.

Neem contact op met export_ww (via @oracle.com) als u denkt dat u dit bericht onterecht ontvangt.


Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle