Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Fout 1603: Java-update is niet voltooid.


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP
 • Java-versie(s): 7.0, 8.0

SYMPTOMEN

Het Java-updateproces is niet voltooid en er verschijnt een foutmelding:

Fout 1603. Java-update is niet voltooid.


OORZAAK

Deze fout kan worden weergegeven tijdens het installatieproces, en geeft aan dat een installatie niet is voltooid. De oorzaak van deze fout wordt onderzocht.


Dit is een bekend probleem en de oorzaak wordt nog onderzocht. Ondertussen kunt u het volgende proberen om Java te installeren.

Optie 1: start het system opnieuw op en verwijder oude versies.

Start de computer vóór de installatie opnieuw op.
 1. Als fout 1603 optreedt, start u het systeem opnieuw op.
 2. Download en installeer het offline-installatiepakket.
 3. Kies, als u hierom wordt gevraagd, de optie Save (Opslaan) in het dialoogvenster voor downloaden en sla het downloadpakket op een geschikte plek op, bijvoorbeeld op het bureaublad.
 4. Dubbelklik op het gedownloade installatiebestand om het installatieproces te starten.
Java-versies verwijderen vóór installeren
 1. Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen via de bovenstaande instructies, kunt u het beste alle Java-versies van de computer verwijderen.
 2. Start, nadat u alle Java-versies hebt verwijderd en voordat u Java (opnieuw) gaat installeren, de computer opnieuw op.

Optie 2: deactiveer Java-inhoud via het Java-besturingspaneel.

Met deze optie wordt Java-inhoud in de browser vóór de installatie gedeactiveerd.

 1. Als fout 1603 optreedt, sluit u het installatieprogramma.
 2. Het Java-besturingspaneel zoeken en starten
 3. Schakel het selectievakje Java-inhoud in de browser activeren uit.
  • Klik in het Java-besturingspaneel op het tabblad Beveiliging.
  • Schakel het selectievakje Java-inhoud in de browser activeren uit.
  • Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op OK om de wijzigingen te bevestigen.
 4. Java opnieuw installeren en Java-inhoud opnieuw activeren in de browser
  • Download en installeer het offline-installatiepakket.
  • Nadat de installatie is voltooid, schakelt u het selectievakje Java-inhoud in de browser activeren weer in als u Java-inhoud wilt zien in de browser.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle