Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Wat is Java Web Start en hoe wordt deze software gestart?

Met de Java Web Start-software kunt u Java-applicaties vanaf het web downloaden en uitvoeren. De Java Web Start-software heeft de volgende voordelen:
 • U kunt applicaties met één muisklik activeren.
 • U weet zeker dat altijd de nieuwste versie van de applicatie wordt uitgevoerd.
 • Gecompliceerde installatie- of upgradeprocedures behoren tot het verleden.

De Java Web Start-software installeren

Java Web Start is sinds versie 5.0 van Java opgenomen in de Java Runtime Environment (JRE). Dit betekent dat, als u Java installeert, Java Web Start automatisch mee wordt geïnstalleerd. De Java Web Start-software wordt automatisch gestart als een Java-applicatie die gebruikmaakt van de Java Web Start-technologie voor het eerst wordt gedownload. De hele applicatie wordt lokaal op de computer opgeslagen. Doordat alle vereiste bronnen lokaal beschikbaar zijn, wordt de applicatie in het vervolg vrijwel direct gestart. Telkens wanneer u de applicatie start, controleert het Java Web Start-softwareonderdeel de website van de applicatie om te zien of er een nieuwe versie beschikbaar is en, als dat het geval is, deze automatisch te downloaden en starten.

Een applicatie starten met de Java Web Start-software

Vanuit een browser

Klik op een koppeling op een webpagina.

Met een pictogram op het bureaublad

Als u een applicatie geregeld gebruikt, kunt u een snelkoppeling maken op het bureaublad of in het menu 'Start'. Bij Java Web Start kunt u de vraag krijgen of u snelkoppelingen wilt maken of een item in het menu 'Start'. Als u 'Ja' kiest, kan de applicatie in het vervolg worden gestart zonder browser.

Vanuit Java Application Cache Viewer

Java Web Start bevat ook een Application Cache Viewer die u kunt starten vanuit het Java-besturingspaneel. Met de Cache Viewer kunt u direct applicaties starten die u hebt gedownload.

Instructies voor starten vanuit Application Cache Viewer
 1. Ga naar Start > Instellingen > Configuratiescherm > Dubbelklik op het Java-pictogram. Het Java-configuratiescherm wordt geopend.
 2. Klik op het tabblad General (Algemeen).
 3. Klik op de knop View (Weergeven) in de sectie Temporary Internet Files (Tijdelijke internetbestanden).
 4. Dubbelklik in de lijst op de applicatie die u wilt starten.
Java-configuratiescherm - applicaties in de cache weergeven
Vanaf de opdrachtprompt

U kunt een applicatie ook vanaf de opdrachtprompt starten door javaws jnlp_url te typen, waarbij jnlp_url een URL is naar het jnlp-bestand van de applicatie.

 1. Klik achtereenvolgens op Start en Uitvoeren en typ command.
  Er wordt een opdrachtpromptvenster weergegeven.
 2. Typ javaws url_of_jnlp.

MEER TECHNISCHE INFORMATIE

» Java Web Start documentatie voor ontwikkelaars

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle