Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Woordenlijst met nuttige concepten en definities

Wij hebben de volgende lijst met verklaringen samengesteld voor concepten en termen op de Help-pagina's die voor bezoekers mogelijk onbekend zijn. Controleer regelmatig op periodieke updates

Beveiligingstermen

Algemeen

Heb ik verbinding met internet?
U maakt verbinding met internet via een internetprovider met behulp van bijvoorbeeld een inbelverbinding, een kabelverbinding, glasvezel, Wi-Fi, satelliet of het mobiele telefoonnetwerk. Als u websites zoals deze kunt openen of e-mail kunt verzenden en ontvangen, hebt u internetverbinding.

Applet
Een applet is een softwarecomponent (programmacode) die door de browser wordt gedownload om een bepaalde functie voor een webpagina uit te voeren. Java-applets bieden interactieve voorzieningen in een webbrowser met behulp van Java Virtual Machine (JVM).

Inschakelen/Selecteren
Gebruikers kunnen hun invoer in een dialoogvenster of op een webpagina opgeven door bijvoorbeeld met de cursor op een selectievakje te klikken om een vinkje te maken, of door de cursor op een keuzerondje te plaatsen en te klikken om op de knop te 'drukken'.

Dialoogvenster
Een speciaal venster binnen een grafische gebruikersinterface waarin de gebruiker van iets op de hoogte wordt gebracht of waarin invoer van de gebruiker wordt gevraagd.

Activeren/Deactiveren
Voor de gebruiker toegankelijke software-instellingen waarmee bepaalde voorzieningen of functies kunnen worden in- of uitgeschakeld. Nuttig voor het oplossen van Java-configuratieproblemen, waarbij gebruikers kan worden gevraagd een dialoogvenster te gebruiken om een bepaalde instelling of functie te activeren of deactiveren.

Firewall
Internetfirewalls kunnen programma's of apparaten zijn waarmee uw computer wordt beschermd tegen internetaanvallen van buitenaf die een bedreiging kunnen vormen voor uw internetbeveiliging en voor bestanden op uw computer. Met behulp van de firewallfunctie kunt u regels instellen om de doorgifte van internetverkeer toe te staan of te weigeren.

Java archief (JAR)
Het Java archief (.jar) is een bestandsindeling die wordt gebruikt om meerdere bestanden in één archiefbestand te bundelen. Gewoonlijk bevat een JAR-bestand de klassebestanden en aanvullende bronnen die met applets en applicaties zijn geassocieerd.

Java-plug-in
Java-plug-in-technologie maakt deel uit van Java Runtime Environment en vormt een verbinding tussen populaire browsers en het Java-platform. Met behulp van deze verbinding kunnen applets op websites worden uitgevoerd in een browser op het bureaublad.

Cache van JRE (Java Runtime Environment)
Een opslagruimte binnen de Java-console, die soms handmatig moet worden gewist om de nieuwste Java-versie te kunnen laden en installeren.

Java Virtual Machine (JVM)
Een set softwareprogramma's in Java die het mogelijk maken om instructies (gewoonlijk geschreven in Java-bytecode) uit te voeren. JVM's zijn beschikbaar voor de meest voorkomende hardware- en softwareplatforms.

javaw.exe
Het proces javaw.exe is een programma dat het eigendom is van Oracle, Inc. en dat als een Java-plug-in met de browser Internet Explorer werkt. Dit programma is vergelijkbaar met het programma java.exe. Het enige verschil is dat het programma javaw.exe geen consolevenster heeft als het wordt uitgevoerd. Als u geen opdrachtpromptvenster wilt zien, kunt u het beste het proces javaw.exe gebruiken. Javaw.exe is een startprogrammabestand dat een dialoogvenster weergeeft als er een fout optreedt bij het starten van een programma.

jucheck.exe
Het proces jucheck.exe maakt deel uit van de Java-installatie voor Windows en controleert op nieuwere Java-versies. Java wordt niet door het proces geïnstalleerd, maar u krijgt een melding dat een recentere versie kan worden gedownload. » Meer informatie

IFTW
Installeren vanaf internet oftewel online-installatie.

Installatieprocedures
Java-gebruikers kunnen kiezen uit drie installatieprocedures: online, offline of handmatig.
  • Online-installatie vindt automatisch plaats (bij verbinding met internet) als u op de knop ‘Gratis Java-download’ klikt op de pagina Gratis Java-download.
  • Bij offline-installatie moet u een uitvoerbaar bestand downloaden dat beschikbaar is op de pagina met handmatige Java-downloads. Dit bestand bevat alle bestanden die benodigd zijn voor de volledige installatie. U kunt deze bestanden naar eigen goeddunken gebruiken. Tijdens de installatie hoeft u niet verbonden te blijven met internet. Het bestand kan ook worden gekopieerd naar en worden geïnstalleerd op een andere computer computer die niet is verbonden met internet.
  • Bij handmatige installatie downloadt u een uitvoerbaar programmabestand dat wordt geïnstalleerd vanaf internet. Hiervoor is nauwelijks tussenkomst van de gebruiker vereist. Wanneer u dit programma uitvoert, worden de vereiste bestanden van internet opgehaald. U moet daarom tijdens de installatie verbonden blijven met internet.

Manifest
Het manifest is een speciaal bestand dat gegevens kan bevatten over de bestanden die in een JAR-bestand zijn verpakt.

Besturingssysteem
Een algemene term voor de software waarmee de basistaken van uw computerbronnen worden uitgevoerd en die door programmeurs wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot die bronnen. De meest gebruikte besturingssystemen voor desktopcomputers zijn onder meer Linux, Mac OS X, Microsoft Windows en Solaris.

Parameter
In programmacode is dit een waarde die aan een functie wordt doorgegeven. De functie gebruikt de parameter voor een taak of voert een bewerking op de parameter uit.

Fysiek geheugen
Op de website java.com verwijst deze term gewoonlijk naar een vorm van halfgeleideropslag in computers, hetgeen ook wel RAM-geheugen (Random Access Memory) wordt genoemd.

Proces
Een algemene term waarmee een programma wordt beschreven dat wordt uitgevoerd om een bepaalde taak uit te voeren, vaak tegelijk met andere programma's.

Proxyserver
Een computer die zich tussen de computer van de gebruiker en internet bevindt. Een proxyserver kan worden gebruikt om internetgebruik te registreren of om de toegang tot een website te blokkeren. Met de firewall van de proxyserver worden bepaalde websites of webpagina's om diverse redenen geblokkeerd. Hierdoor kan het voorkomen dat gebruikers Java niet kunnen downloaden of bepaalde Java-applets niet kunnen uitvoeren zonder bepaalde proxy-instellingen op te geven in de webbrowser van de computer.

Proxy-instelling
Als de proxy-instellingen goed zijn geconfigureerd, kunnen gebruikers verbinding maken met internet als er sprake is van een proxyserver. Gewoonlijk moeten gebruikers contact opnemen met hun netwerkbeheerder voor de juiste proxy-instellingen.

Privé JRE
Bij het installeren van JDK wordt een privé-JRE en desgewenst een openbare kopie geïnstalleerd. De privé-JRE is vereist voor het uitvoeren van de hulpprogramma die deel uitmaken van de JDK. Privé-JRE bevat geen registerinstellingen en bevindt zich in zijn geheel in een Java-directory (doorgaans in C:\Program Files\jdk1.7.0\jre) waarvan de locatie alleen aan de JDK bekend is.

Openbare JRE
Openbare JRE kan worden gebruikt door andere Java-applicaties en bevindt zich buiten de JDK (doorgaans in C:\Program Files\Java\jre1.7.0). Openbare JRE is geregistreerd bij het Windows register (bij HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft). Openbare JRE kan worden verwijderd met 'Programma's en onderdelen' en wordt ook geregistreerd bij browsers.

Webbrowsercache
Een cache is een tijdelijke opslagruimte waar veelgebruikte gegevens kunnen worden bewaard zodat ze snel kunnen worden geladen. Een webbrowsercache bevat een kopie van pagina's die zijn geopend. Om bepaalde installatie- of configuratieproblemen met Java op te lossen, is het soms nodig om de cache handmatig te wissen via een dialoogvenster.

Tijdelijke oplossing
Normaal gesproken een manier om een aangetroffen systeemprobleem te omzeilen in afwachting van een definitievere oplossing.


Beveiliging

Lijst met uitgezonderde websites
Met de functie 'Exception Site List' (Lijst met uitgezonderde websites) kunnen eindgebruikers Java-applets en Java Web Start-applicaties uitvoeren die niet aan de laatste beveiligingsvereisten voldoen. Rich Internet Applications die worden gehost op een site in de lijst met uitgezonderde websites, mogen worden uitgevoerd met de toepasselijke beveiligingsvragen.

Vervaldatum van Java
De JRE verloopt wanneer een nieuwe release met oplossingen voor beveiligingsproblemen beschikbaar komt. Voor systemen die de Oracle Servers niet kunnen bereiken, verloopt de JRE door een secundair mechanisme. Nadat aan een van de voorwaarden is voldaan (nieuwe release beschikbaar gekomen of vervaldatum bereikt), zal Java aanvullende waarschuwingen en herinneringen aan gebruikers sturen om een update naar de nieuwere versie uit te voeren. Gebruikers die berichten met de vervaldatum ontvangen, wordt sterk aangeraden Java bij te werken naar de laatste release.

Beveiligingsbasislijn
De beveiligingsbasislijn is de minimaal aanbevolen update voor Java. Gebruikers wordt afgeraden Java versies uit te voeren die zich onder de laatste beveiligingsbasislijn bevinden. Voor elke belangrijke versie van Java (zoals Java 6 of Java 7) kan een eigen update van de beveiligingsbasislijn beschikbaar zijn.

Patch
Deze verwijst naar incrementele wijzigingen aan een software-installatie. Deze kan fixes bevatten voor algemene problemen met de prestaties en de beveiliging.

Critical Patch Update (CPU)
Critical Patch Updates bestaan uit sets van patches met beveiligingsfixes binnen een vast, openbaar beschikbaar schema om klanten te helpen de kosten van beveiligingsbeheer te drukken.

Beveiligingswaarschuwing
Oracle geeft een beveiligingswaarschuwing uit (dat wil zeggen een release van een beveiligingsfix voor het normale CPU-schema) in gevallen waarbij een fix het noodzakelijk maakt dat het wordt uitgegeven vóór de volgende Critical Patch Update.

Algemene problemen en blootstellingen (CVE)
CVE-nummers zijn unieke, algemene ID's van openbare informatie over beveiligingsproblemen. Het CVE-programma wordt mede gesponsord door het bureau Cybersecurity and Communications van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid en wordt beheerd door het bedrijf MITRE.

Certificate Authority (CA)
Een Certificate Authority (certificeringsinstantie) is een vertrouwde, externe partij. Het betreft gewoonlijk een commercieel bedrijf dat digitale certificaten uitgeeft. De certificaten worden uitgegeven aan organisaties of individuele personen nadat hun identiteit is geverifieerd. Het digitale certificaat wordt toegevoegd aan computerapplicaties om te valideren dat de applicatie afkomstig is van de eigenaar van het certificaat. Zie http://wikipedia.org/wiki/Certificate_authority voor meer informatie.

Vertrouwd certificaat
Als de applicatie een vertrouwd CA-certificaat heeft, wordt een pictogram getoond van een blauw schild. U dient ook te letten op gele waarschuwingen (pictogram van een schild of een driehoek). U dient te valideren dat een applicatie afkomstig is van een verifieerbare uitgever door te controleren dat deze is gecertificeerd door een vertrouwde CA.

Zelfondertekend certificaat
Zelfondertekende certificaten worden niet geverifieerd door een vertrouwde certificeringsinstantie. Applicaties van dit type vormen het hoogste risiconiveau omdat de uitgever niet is geïdentificeerd.

Sandbox-applicatie
Deze verwijst naar een toegangsniveau tot systeembestanden, zoals op de harde schijf, en het netwerk. Met behulp van de sandbox wordt voorkomen dat een niet-vertrouwde en mogelijk kwaadaardige applicatie toegang kan krijgen tot de systeembronnen.

Ondertekende en niet-ondertekende applicaties
Het ondertekenen van code is een beveiligingstechnologie waarbij applicaties digitaal worden ondertekend om de auteur of uitgever van de software te bevestigen. Ondertekende applicaties verwijzen naar applicaties die zijn ondertekend door de provider van de applicatie (zelfondertekend) of een Certificate Authority. Dit geeft geen garantie dat de code zelf kan worden vertrouwd, maar slechts dat de code van de genoemde bron afkomstig is. Niet-ondertekende applicaties verwijzen naar code die niet is ondertekend. De bron van de applicatie kan niet worden geverifieerd.

CRL's (Certificate Revocation Lists) en het OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Deze maken deel uit van een mechanisme dat veel op internet wordt gebruikt om te controleren dat een certificaat dat door een applicatieontwikkelaar wordt gebruikt voor het ondertekenen van het werk, nog steeds geldig is.


Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle