Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe installeer ik Java zonder dat ik aanbiedingen voor sponsorsoftware van derden zie?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Mac OS X
 • Java-versie(s): 7.0, 8.0

Releases van Java bieden mogelijk aanbiedingen voor sponsorsoftware van derden die door de gebruiker kunnen worden geïnstalleerd. Als u Java wilt installeren zonder aanbiedingen voor sponsorsoftware van derden te zien, zijn er verschillende opties.

Optie 1: deactiveren via het Java-besturingspaneel (aanbevolen methode)
Optie 2: deactiveren door Java te installeren via een specifieke opdrachtpromptmethode

Optie 1: sponsorsoftware deactiveren via het Java-besturingspaneel (aanbevolen methode)

Vóór release Java 7 Update 65 (7u65) en release Java 8 Update 11 (8u11) kon de gebruiker tijdens de installatie aanbiedingen voor sponsorsoftware deactiveren door de optie tijdens de installatie te deselecteren of door SPONSORS=0 door te geven als opdrachtregeloptie. Vanaf release 7u65 en release 8u11 is er in het Java-besturingspaneel een nieuwe optie beschikbaar voor het deactiveren van sponsors. Ga voor deze optie naar het tabblad 'Advanced' in het Java-besturingspaneel en schakel het selectievakje Suppress sponsor offers when updating Java in of uit. Deze optie is van toepassing op 32- en 64-bits Windows besturingssystemen en vanaf Java 8 update 40, die beschikbaar is op Mac OS X-systemen.

De locatie van het Java-besturingspaneel

» Windows
» Mac OS X

Selectievakje om aanbiedingen voor sponsorsoftware te deactiveren


Optie 2: Java installeren via een specifieke opdrachtpromptmethode om aanbiedingen voor sponsorsoftware te deactiveren

Gebruik bij Java-versies vanaf versie 8u11 en 7u65 de eenvoudigere methode om aanbiedingen te deactiveren, zoals beschreven in optie 1.

Als u Java wilt installeren zonder aanbiedingen voor sponsorsoftware van derden te zien, kunt u Java installeren met een specifieke opdrachtpromptmethode met een vlag. Als u Java installeert met deze opdrachtprompt, worden aanbiedingen voor sponsorsoftware gedeactiveerd voor de huidige release en toekomstige releases van Java.

Opmerking: met deze opdrachtpromptmethode wordt geen reeds geïnstalleerde sponsorsoftware verwijderd, maar worden aanbiedingen voor sponsorsoftware in de toekomst voorkomen. Deze procedure moet worden toegepast op:

 • Microsoft Windows 32-bits online-installatieprogramma's in Java release 7u55 en hoger
 • Apple OS X 64-bits installatieprogramma in Java release 8u40

Als de procedure wordt toegepast op Java offline-installatieprogramma's voor Microsoft Windows en op Java online-installatieprogramma's voor Windows ouder dan release 7u55, worden aanbiedingen voor sponsorsoftware niet gedeactiveerd. De opdrachtpromptprocedure voor de Mac is van toepassing op de 8u40-release.

Mac OS X (release 8u40)

 1. Download het DMG-archiefbestand met de Mac installatiebundel.
 2. Dubbelklik op het archiefbestand om het aan te koppelen.
 3. Open een terminalvenster en ga naar het aangekoppelde archiefbestand.
 4. Start het installatieprogramma met de opdracht open om het argument SPONSORS=0 door te geven.

open <pad van het gedownloade en aangekoppelde installatieprogramma (.app)> --args SPONSORS=0

Voorbeeld
open /Volumes/Java\ 8\ Update\ 40/Java\ 8\ Update\ 40.app --args SPONSORS=0


Microsoft Windows (7u55 en hoger)

De procedure voor het installeren van Java via de opdrachtprompt bestaat in grote lijnen uit de volgende stappen:
 1. Het online-installatieprogramma downloaden naar uw lokale systeem
 2. Java installeren via de opdrachtpromptmethode
Het online-installatieprogramma downloaden naar uw lokale systeem
 1. Klik op het installatieprogramma Windows Online.
 2. Klik op Opslaan in het dialoogvenster 'Bestand downloaden'.
 3. Kies de gewenste map en sla het bestand op uw lokale systeem op.
  Tip: sla het bestand op een bekende locatie op uw computer op, bijvoorbeeld het bureaublad of de directory 'Downloads'.
Java installeren via de opdrachtpromptmethode
 1. Klik op Start. Voer in het zoekvak opdracht in.
 2. Er wordt een lijst met resultaten weergegeven. Klik op Opdrachtprompt in de lijst met programma's.
 3. Start de installatie door in het venster 'Opdrachtprompt' te navigeren naar de directory 'Downloads':
  • cd Downloads
   Voer vervolgens het volgende in:
  • jre-7u55-windows-i586-iftw.exe SPONSORS=0

  Hierbij is SPONSORS=0 de vlag waarmee aanbiedingen voor sponsorsoftware worden gedeactiveerd in Java-updates.

  Opdracht voor het starten van de installatie van Java

  Opmerking: in het bovenstaande voorbeeld wordt Java versie 7u55 gedownload naar de directory 'Downloads'. Als u Java hebt gedownload naar een andere locatie, moet u de juiste directory opgeven.
 4. Volg de prompts om de installatie te voltooien.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:
Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle