Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Grundläggande felsökningstips för problem med Java

Om du har problem med Java kan du få hjälp av följande tips.

» Ladda ned och installera Java
» Använda Java
» Testa Java
» Ta bort äldre versioner av Java
» Söka efter Java
» Alltid omdirigeras till nedladdningssidan java.com

Ladda ned och installera Java

Pröva paketet med offlineinstallationsprogram (endast Windows)

Ofta går det att installera paketet med offlineinstallationsprogram när onlineinstallationen stöter på problem. Paketfilen med offlineinstallationsprogram är stor och tar längre tid att ladda ned än onlineinstallationen.
» Ladda ned offlineinstallationen för Windows

Avinstallera Java-installationer som inte fungerar

Ta bort tidigare installationer av Java som inte fungerar innan du försöker installera igen.
» Avinstallera Java för Windows
» Avinstallera Java för Mac

Stäng tillfälligt av brandväggen och antivirusklienter

Aktiva brandväggar och antivirusprogram kan göra att Java-installationen inte utförs. Glöm inte att aktivera brandväggen och antivirusprogrammet när Java har installerats klart.

Du kan testa Java-installationen med hjälp av instruktionerna i avsnittet Testa Java nedan.


Använda Java

När du har fastställt att Java har installerats försöker du med följande för att kunna köra en särskild Java-applikation.

Starta om webbläsaren när du har installerat Java för att aktivera den nya versionen

Om du fortfarande uppmanas att uppdatera Java efter att ha installerat den senaste versionen startar du om webbläsaren. Stäng alla webbläsarfönster och öppna sedan igen de webbsidor som kräver Java. Vanligtvis när du startar en ny webbläsarsession bör den senast installerade versionen av Java aktiveras i webbläsaren.
Obs! Om du fortfarande uppmanas att uppdatera försöker du med att starta om systemet. Vissa system kräver en omstart för att registrera det nyligen installerade Java-insticksprogrammet.

Aktivera Java när du uppmanas i webbläsaren

Om Java inte aktiveras i webbläsaren kan du inte köra Java-applikationer i den webbläsaren.
» Aktivera Java-insticksprogram i webbläsaren

Kontrollera om Java-insticksprogrammet är aktivt i webbläsaren

Webbläsare kan avaktivera Java-insticksprogram och liknande insticksprogram som standard. Du kan behöva ändra inställningarna i webbläsaren för att aktivera Java-insticksprogram.
» Aktivera Java-insticksprogram i webbläsaren

Kontrollera att Java aktiverat i kontrollpanelen för Java

Om Java inte har aktiverats i kontrollpanelen för Java kan du inte köra Java-applikationer i någon webbläsare .
» Aktivera Java i webbläsaren via kontrollpanelen för Java

Konfigurera säkerhetsinställningarna

Kontrollera att säkerhetsnivån för Java inte förhindrar applikationen från att köras. Standardsäkerhetsnivån kan begränsa möjligheten att köra applikationer som kan innebära en risk för din dator.
» Konfigurera inställningar för säkerhetsnivå i kontrollpanelen för Java

Hur kör jag applikationer som blockeras av säkerhetsinställningarna?

Funktionen Undantagsplatslista introduceras i utgåvan Java 7 Update 51. Genom att lägga till applikationens URL i undantagsplatslistan kan användare köra RIA-applikationer (Rich Internet Applications) som normalt skulle blockeras av säkerhetskontroller.
» Konfigurera undantagsplatslistan

Varför kan jag inte skriva ut kuponger eller leveransetiketter?

Vissa Java-applikationer har inte uppgraderats så att de uppfyller de nya Java-säkerhetsstandarderna. Det medför att de applikationerna blockeras, vilket avaktiverar utskrifter. Kontakta webbplatsen eller utvecklare av applikationen och informera om problemet.
» Frågor och svar om utskriftsproblem

Varför visas ett meddelande om skadad fil vid Java-installationen?

Meddelandet är visas oftast för Windows XP-användare. Om du kör Microsoft Fix it-verktyget och använder offlineinstallationsprogrammet kan problemet lösas. Mer information finns i Frågor och svar om installshield.

Rensa Java-cachefiler (temporära filer)

Ibland kan en skadad fil i Java-cachen förhindra att en applikation körs. Du kan ta bort de tillfälliga filer som Java laddar ned eftersom java laddar ned dem igen och ser till så att de är uppdaterade.
» Rensa Java-cachen

Kontrollera antivirus- och brandväggsinställningar relaterade till Java

Användare bör kontrollera med antivirusapplikationer och även brandväggsinställningar för att se om det finns områden där Java-insticksprogram kan konfigureras och om de kan lägga till betrodda webbplatser.

Avinstallera fristående JavaFX-installationer i Firefox (Windows)

En konflikt mellan Java version 7u10 och senare och tidigare fristående installationer av JavaFX kan orsaka att Firefox inte känner igen installerade Java-versioner.
» Se Firefox-problem

Verifiera proxy-inställningarna

Se till att du har lämpliga proxy-inställningar om de är nödvändiga för din internetkonfiguration.
» Ange proxy-inställningar i kontrollpanelen för Java


Testa Java

Kontrollera att Java är aktiverat för din webbläsare

När installationen av Java är slutförd kan du använda följande testsida för att verifiera att Java fungerar i webbläsaren. Det kan hända att Java har avaktiverats i din webbläsare och om så är fallet visar webbläsaren ett meddelande i testappleten på sidan.
» Verifiera att Java fungerar i webbläsaren med hjälp av sidan Testa Java.


Avinstallera äldre versioner av Java

Ta bort alla äldre versioner av Java för att minska säkerhetsriskerna

Att ha kvar gamla versioner av Java, som ej stöds, i systemet innebär en allvarlig säkerhetsrisk. Genom att avinstallera äldre versioner av Java från systemet säkerställer du att Java-program körs med de senaste förbättringarna av säkerhet och prestanda.
» Ta bort äldre versioner av Java

 

Söka efter Java

Alternativ för sökning efter installerade Java-versioner

» Använd appletarna Verifiera eller Testa Java (rekommenderas)
» Om du inte kan köra appletar söker du efter
Java-versionen med hjälp av den manuella metoden (endast Windows)


Alltid omdirigeras till Java.com när jag besöker en sida med en Java-applikation.

Installera senaste Java-versionen

Den kontinuerliga eftersändningen till java.com är ett känt problem som inträffade i Java version 7u25 och tidigare. Det är problemet är löst i version 7u40 av Java. Du kan förhindra eftersändning till java.com genom att hämta Java version 7u40 eller senare från http://java.com

 

Du kanske även är intresserad av:Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle