Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Var finns Java-kontrollpanelen i Mac?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Macintosh OS X
 • Java-versioner: 7.0

Informationen på den här sidan gäller Java-versioner från och med Oracle Java 7 som stöds av Mac OS X 10.7.3 och senare.

Kontrollpanelen för Java 7 i Mac
Med hjälp av kontrollpanelen hittar du information om aktuell Java-version. Här kan du dessutom göra olika inställningar för mer effektiv körning av Java i Mac.

Starta Kontrollpanelen för Java i Mac OS X (10.7.3 och senare):
 • Klicka på Apple-ikonen högst upp till vänster på skärmen.
 • Gå till Systeminställningar
 • Öppna genom att klicka på ikonen för kontrollpanelen för Java.

Allmänt
 • Om Java:
  Visa information om Java-versionen
 • Nätverksinställningar:
  Nätverksinställningar i webbläsaren används som standard för Java. Du kan med den här inställningen göra inställningarna, bland annat för proxyservrarna.
 • Tillfälliga internetfiler:
  Filer som används i Java-applikationer lagras i en speciell mapp, en så kallad cache, så att de snabbt kan köras senare. Du kan visa och konfigurera cachefiler, inställningar, bland annat plats för filen, samt rensa cachen med hjälp av den här inställningen.

Uppdatera

Här kan du kontrollera och hämta den senast tillgängliga Java-versionen och ställa in om du vill göra automatiska uppdateringar.
Mer information finns i Hur uppdaterar jag Java för Mac?


Java
 • Inställningar för Java Runtime Environment:
  Visa och hantera Java Runtime-versioner och inställningar för Java-applikationer och appletar.

Säkerhet
I Java 7u10 går det att hantera när och hur ej betrodda Java-program (dvs. program som är digitalt signerade av en okänd utgivare eller inte är certifierade av en betrodd certifikatutfärdare) körs om de är inbäddade på en webbsida. Du kan ställa in säkerhetsnivåer via kontrollpanelen för Java så att du meddelas innan något ej betrott Java-program körs, eller så att programmet blockeras automatiskt.
Detaljerad information finns i Säkerhetsnivåer i kontrollpanelen för Java.


Avancerat
 • Felsökning:
  Här kan du aktivera spårning, loggning och visa förväntad livslängd för appletar.
 • Java-konsol:
  Här kan du visa eller dölja Java-konsolen
 • Skapa genväg:
  Här kan du tillåta att applikationer eller användare skapar eller avaktiverar genvägar.
 • JNLP-fil/MIME-associationer:
  Här kan du tillåta, avaktivera eller fråga användaren om filassocieringar.
 • Applikationsinstallation:
  Med den här inställningen kan du aktivera eller avaktivera applikationsinstallationer.
 • Säkerhet:
  Här kan du göra olika säkerhetsinställningar, till exempel bevilja åtkomst till innehåll, varna användare om webbplatscertifikat, aktivera betrodda utgivare och utföra återkallelsekontroll av svartlistade, använda specifika SSL- och TLS-versioner samt göra inställningar för säkerhetsverifiering av blandad kod.
 • Övrigt:
  Med den här inställningen kan du ställa in om en Java-ikon ska visas i systemfältet.


Du kanske även är intresserad av:Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle