Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Vilka är instruktionerna för Linux x64 RPM Java-installationen?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Java-versioner: 6.0, 7.0, 8.0

Systemkrav för Linux

Se i systemkonfigurationen om du vill veta vilka plattformar, operativsystem, skrivbordshanterare och webbläsare som stöds.

Obs! Om du vill ladda ned Java för andra typer av Linux läser du i Java för Ubuntu och Java för Fedora


Så här laddar du ned och installerar Java för Linux.
 1. Ladda ned
 2. Installera
Hämta
Med den här proceduren installeras Java Runtime Environment (JRE) för 64-bitars RPM-baserade Linux-plattformar, såsom Red Hat och SuSE, med en binär RPM-fil (.rpm) på systemplatsen. Du måste ha rotbehörighet för att kunna utföra installationen.

 1. Gå till http://java.com och klicka på knappen Ladda ned.
 2. Ladda ned och kontrollera filstorleken så att du är säker på att det programvarupaket du har laddat ned är helt och utan fel. Innan du laddar ned filen bör du notera dess storlek i byte, vilket anges på webbplatsens nedladdningssida. När nedladdningen är slutförd jämför du den filstorleken med storleken på den nedladdade filen och kontrollerar att de är lika stora.


Installera
Anvisningarna nedan gäller för installation av version Java 7 uppdatering 7 (7u7). Om du installerar en annan version ska du se till att ändra versionsnumret när du skriver kommandona på terminalen. Exempel: För Java 6u35 ersätter du 7u7 med 6u35. Observera att, precis som i det föregående exemplet, föregås ibland versionsnumret av bokstaven u, och ibland föregås det av ett understreck, till exempel jre1.7.0_07.

 1. Logga in som rotanvändare genom att köra su och ange super-user-lösenordet.
 2. Ändra till den mapp där du vill installera. Skriv:
  cd <katalogsökväg>
  Om du till exempel vill installera programmet i katalogen /usr/java skriver du:
  cd /usr/java

 3. Avinstallera eventuella tidigare installationer av Java-paketen.

  rpm -e <paketnamn>

 4. Installera installationspaketet.
  rpm -ivh jre-7u7-linux-x64.rpm

  Så här uppgraderar du paketet:
  rpm -Uvh jre-7u7-linux-x64.rpm

 5. Ta bort .rpm-filen om du har ont om diskutrymme.
 6. Avsluta rotskalet. Du måste starta om.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle