Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur laddar jag ned och installerar 32-bitars Java för Linux-plattformar?


Denna artikel gäller för:
 • Plattformar: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Java-versioner: 6.0, 7.0, 8.0

Systemkrav för Linux

Se i systemkonfigurationen om du vill veta vilka plattformar, operativsystem, skrivbordshanterare och webbläsare som stöds.

Obs! Om du vill ladda ned Java för andra typer av Linux läser du i Java för Ubuntu och Java för Fedora


Så här laddar du ned och installerar 32-bitars Java för Linux.
 1. Ladda ned
 2. Installera
 3. Aktivera och konfigurera
Ladda ned
 1. Gå till http://java.com och klicka på Ladda ned
 2. Det finns två typer av installationspaket.
  • Java på Linux-plattformar
   Detta är en binär arkivfil som kan installeras av alla (inte bara rotanvändaren) på en plats som de har skrivbehörighet för. Det är emellertid endast rotanvändaren som ska installera Java på en systemplats.
  • Java på RPM-baserade Linux-plattformar
   På 32-bitars RPM-baserade Linux-plattformar, som exempelvis Red Hat och SuSE, används en binär RPM-fil (.rpm) på systemplatsen. Du måste ha rotbehörighet för att kunna utföra installationen.

  Ladda ned det paket som passar dina behov bäst. Du kan ladda ned filen till valfri katalog i datorn.
 3. Ladda ned och kontrollera filstorleken så att du är säker på att det programvarupaket du har laddat ned är helt och utan fel. Innan du laddar ned filen bör du notera dess storlek i byte, vilket anges på webbplatsens nedladdningssida. När nedladdningen är slutförd jämför du den filstorleken med storleken på den nedladdade filen och kontrollerar att de är lika stora.

Installera
Java för Linux-plattformar
Anvisningarna nedan gäller för installation av version Java 7 uppdatering 7 (7u7). Om du installerar en annan version ska du se till att ändra versionsnumret när du skriver kommandona på terminalen. Exempel: För Java 6u35 ersätter du 7u7 med 6u35. Observera att, precis som i det föregående exemplet, föregås ibland versionsnumret av bokstaven u, och ibland föregås det av ett understreck, till exempel jre1.7.0_07.

 1. Ändra till den mapp där du vill installera. Skriv:
  cd <katalogsökväg>
  Om du till exempel vill installera programmet i katalogen /usr/java/ anger du:
  cd /usr/java/

  Kommentar om rotåtkomsten: Om du vill installera Java på en plats för hela systemet, t.ex. /usr/local, måste du logga in som rotanvändare för nödvändig behörighet. Om du inte har rotåtkomst installerar du Java i din hemkatalog eller i en underkatalog som du har behörighet att skriva till
 2. Flytta den binära arkivfilen .tar.gz till den aktuella katalogen.
 3. Packa upp tar-arkivfilen och installera Java
  tar zxvf jre-7u7-linux-i586.tar.gz

  Java-filerna installeras i en katalog med namnet jre1.7.0_07 i den aktuella katalogen.
  I detta exempel är det installerat i katalogen /usr/java/jre1.7.0_07.
 4. Ta bort .tar.gz-filen om du har ont om diskutrymme.

Java för RPM-baserade Linux-plattformar
Anvisningarna nedan gäller för installation av version Java 7 uppdatering 7 (7u7). Om du installerar en annan version ska du se till att ändra versionsnumret när du skriver kommandona på terminalen. Exempel: För Java 6u35 ersätter du 7u7 med 6u35. Observera att, precis som i det föregående exemplet, föregås ibland versionsnumret av bokstaven u, och ibland föregås det av ett understreck, till exempel jre1.7.0_07.

 1. Logga in som rotanvändare genom att köra su och ange super-user-lösenordet.
 2. Avinstallera tidigare installationer av Java-paketen.
  rpm -e <paketnamn>
 3. Ändra till den mapp där du vill installera. Skriv:
  cd <katalogsökväg>
  Om du till exempel vill installera programmet i katalogen /usr/java skriver du:
  cd /usr/java

 4. Installera paketet.
  rpm -ivh jre-7u7-linux-i586.rpm

  Så här uppgraderar du paketet:
  rpm -Uvh jre-7u7-linux-i586.rpm

 5. Ta bort .rpm-filen om du har ont om diskutrymme.
 6. Avsluta rotskalet. Du måste starta om.
Installationen är slutförd. Gå till sektionen Aktivera och konfigurera.


Aktivera och konfigurera
Firefox eller Mozilla
Så här konfigurerar du Java Plug-in:
 1. Avsluta webbläsaren Firefox om den körs.
 2. Avinstallera alla tidigare installationer av Java Plugin.
  Endast en Java Plugin kan användas åt gången. Om du vill använda en annan insticksmodul eller en annan version av insticksmodulen tar du bort eventuella symboliska länkar till andra versioner och skapar en ny symbolisk länk till den nya.
 3. Skapa en symbolisk länk till filen libnpjp2.so i webbläsarens katalog för insticksprogram
  • Gå till underkatalogen för insticksprogram under Firefox-installationskatalogen
   cd <Firefox-installationskatalog>/plugins
   Skapa en katalog för insticksprogram om det inte redan finns en.
  • Skapa den symboliska länken
   ln -s <Java-installationskatalog>/lib/i386/libnpjp2.so

  Obs! Om du uppgraderar Java-versionen tar du, innan du skapar en ny symbolisk länk, bort den gamla symboliska länken så att den senast nedladdade Java-versionen kan aktiveras.

  Så här tar du bort gamla symboliska länkar:
  Skriv cd <Firefox-installationskatalog>/plugins
  rm libjavaplugin_oji.so

  Exempel
  • Om Firefox är installerat i katalogen:
   /usr/lib/<Firefox-installationskatalog>
  • Och om Java är installerad i katalogen:
   /usr/java/<Java-installationskatalog>
  • Skriv sedan i terminalfönstret för att gå till webbläsarens katalog för insticksprogram:
   /usr/lib/<Firefox-installationskatalog>/plugins
  • Ange följande kommando för att skapa en symbolisk länk till Java Plug-in för Mozilla-webbläsaren.
   ln -s /usr/java/<Java-installationskatalog>/lib/i386/libnpjp2.so


 4. Starta webbläsaren Firefox eller starta om den, om den redan är igång.

  Skriv about:plugins i adressfältet i Firefox för att kontrollera att Java Plugin har laddats ned. Du kan också klicka på menyn Verktyg för att bekräfta att du har Java-konsolen.

Testinstallation

Testa att Java installerades och fungerar korrekt på din dator genom att köra denna test-applet.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle