Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Hjälp för Java - Felmeddelanden


Resultat

Plattform:
Java-version: Java 6   |   Java 7
Vad gör jag när jag ser ett säkerhetsmeddelande från Java?
Java-insticksprogram fungerar inte i Firefox
Error: Exception_Access_Violation
Fel 1723. Ett problem har uppstått med det här Windows Installer-paketet
Fel: Java har upptäckt applikationskomponenter som skulle kunna innebära en säkerhetsrisk
Fel 1714. Den äldre versionen av Java kan inte tas bort.
Fel: Installationspaketet kunde inte öppnas. Kontakta programvaruförsäljaren för att bekräfta att det är ett giltigt paket för Windows Installer.
Felmeddelande under installationsprocessen: Error: \bin\hotspot\jvm.dll
Fel: Du befinner dig i ett land som är under handelsembargo och kan inte ladda ned Java
Fel 1721: Ett problem har uppstått med det här Windows Installer-paketet
Nedladdningsfel: Skadad MSI, skadad fil, fel 1305, fel 1606
HotSpot JVM-fel
Fel: Det går inte att hitta huvudklassen eller det går inte att hitta jvm.dll
Fel: x64.exe inte en giltig Win32-tillämpning
Fel: 25099 vid Java-installation
Fel 1722. Ett problem har uppstått med det här Windows Installer-paketet.
Anti-virusverktyget har upptäckt ett virus. Har det med Java att göra?
Installationsfel: Kan inte fortsätta med nuvarande Internet-proxyinställningar
Fel vid tillämpning av transformeringar
Om ett rött kryss visas där appleten borde finnas, kan appleten inte köras
Resultat per sida:
Sida: 1

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle