Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Nedladdningsfel: Skadad MSI, java_sp.dll är skadad, 1305, 2755, 1606, 25025


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
  • Java-versioner: 6.0, 7.0

SYMTOM

Under installationen av Java från Java.com visas en dialogruta med någon av följande felkoder:

Skadad MSI, 25025, java_sp.dll är skadad, 1035, 1305, 1311, 1324, 1327, 1335, 1600, 1601, 1606, 1624, 1643, 1722, 1744, 1788, 2352, 2753 och 2755


ORSAK

Dessa fel visas under installationen och indikerar att installation inte kunde slutföras.


LÖSNING

  • Kör Microsofts korrigeringsverktyg för att reparera felaktiga registernycklar som förhindrar att program kan avinstalleras fullständigt eller som blockerar nya installationer och uppdateringar.
  • Ladda ned och installera paketet med Windows offlineinstallation.

Fel: Skadad MSI

Det här felet är vanligare på datorer med Windows XP.
Om du använder Windows XP bör du uppdatera till Windows Service Pack 3 (SP3) för att Java-nedladdning och -installation ska fungera utan problem.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle