Java.com

Ladda ned Hjälp

Fel: Du befinner dig i ett land som är under handelsembargo och kan inte ladda ned Java

SYMTOM

När du försöker ladda ned och installera Java får du ett felmeddelande som säger:
Java(TM) kan inte laddas ned till datorn. Du befinner dig i ett land som har ett handelsembargo.


ORSAK

Oracle Download Center innehåller viktiga säkerhetsanordningar för att garantera efterlevnaden av de exportregleringar som upprättats av USA och av Oracles egna policyer för internationell distribution av programvara och källkod. Oracle efterlever dessutom alla av USA upprättade embargon och handelssanktioner mot vissa länder.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle