Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Hur kör eller aktiverar jag Java i webbläsaren?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Macintosh OS X
  • Webbläsare: Firefox, Chrome
  • Java-versioner: 7.0

Firefox – Aktivera Java-insticksprogram

Firefox har implementerat en ny säkerhetsfunktion för Klicka för att spela som skyddar mot attacker och riktar in sig på insticksprogram som är kända för att vara sårbara. Funktionen förhindrar appletar från att laddas automatiskt och gör det möjligt för användare att kontrollera vilket innehåll de vill köra eller undvika.

  • Om du försöker köra en Java-applet med en version av Java-insticksprogrammet som har identifierats som sårbar, förhindrar Firefox appleten från att laddas automatiskt och aviserar dig om att insticksprogrammet är sårbart.
  • Om det finns en uppdatering får du alternativet att uppdatera eller aktivera insticksprogrammet. Vi rekommenderar att du söker efter uppdateringar innan du aktiverar insticksprogrammet.
  • Du får dessutom alternativet att blockera eller automatiskt aktivera insticksprogrammet per webbplats.

» Klicka för att spela upp i Firefox (mozilla.org)


Chrome – Köra Java-insticksprogram

Webbläsaren Chrome blockerar versioner av Java-insticksprogrammet som är inaktuella eller där säkerhetsrisker har identifierats. Ett meddelande visas om att insticksprogrammet har blockerats.

Inaktuellt insticksprogram (plugin-program)

Vi rekommenderar att du uppdaterar insticksprogrammet innan du tillåter att det körs.

Java(TM) behöver din tillåtelse att köras
  • Om du väljer Kör den här gången körs insticksprogrammet, men nästa gång du besöker webbplatsen får du återigen frågan om du vill tillåta att det körs
  • Om du väljer Kör alltid på den här webbplatsen körs insticksprogrammet och du får inte frågan om tillåtelse nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan också anpassa hur Chrome hanterar insticksprogram (Klicka för att spela eller Blockera alla) under Innehållsinställningar i Chrome.
» Chrome - Plugin-program (support.google.com)
» Chrome - Inaktuella plugin-program (support.google.com)
» Chrome - blockerat plugin-program (support.google.com)

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle