Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Hur tar jag en skärmbild i Mac OS X?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Macintosh OS X

Ta en skärmbild på hela skärmen
  1. Tryck på Kommando-Shift-3 på tangentbordet
  2. En skärmbild tas och sparas i en fil på skrivbordet.

Ta en skärmbild på en del av skärmen
  1. Tryck på Kommando-Shift-4 på tangentbordet och dra korsmarkören för att markera önskat område.
  2. Håll musknappen nedtryckt, men släpp tangenterna.
  3. När du är redo att ta en skärmbild släpper du musknappen.
  4. En skärmbild tas och sparas i en fil på skrivbordet.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle