Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Viktiga ändringar i Java 8


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 8.0

På den här sidan beskrivs de ändringar i Java 8-utgåvor som påverkar slutanvändare. Mer information om ändringarna finns i versionskommentarerna till varje utgåva.
» Datum för Java-utgåvor


Java 8 Update 40 (8u40)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014j
  JDK 8u40 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014j. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: standardgränssnittsmetoder och statiska gränssnittsmetoder i JDI, JDWP och JDB. Sedan JDK 8 är det möjligt att ha direkt körbara statiska metoder och standardmetoder i gränssnitt. De här metoderna är inte körbara via JDWP eller JDI och kan därför inte felsökas korrekt. Mer information finns i kompatibilitetsguiden för JDK 8. Se 8042123.
 • Buggfix: JavaFX-mediestacken i OS X har moderniserats. En AVFoundation-baserad spelarplattform har lagts till i JavaFX-mediestacken. Den gamla QTKit-baserade plattformen kan nu tas bort för kompatibilitet med Mac App Store. Se 8043697 (inte allmän)
 • Buggfix: Java Access Bridge kan nu aktiveras från kontrollpanelen för 32-bitars jre:er. Tidigare så togs kryssrutan Aktivera Java Access Bridge bort från kontrollpanelen för Java med en 64-bitars jre-avinstallation även när en 32-bitars JRE fortfarande fanns i systemet. Från och med utgåva JDK 8u40 behålls kryssrutan Aktivera Java Access Bridge, på Kontrollpanelen -> Hjälpmedel -> Hjälpmedelscenter -> Använd datorn utan bildskärm, om det finns en 32-bitars jre. Det innebär att en användare kan aktivera Java Access Bridge via kontrollpanelen. Se 8030124.
 • Förbättringar av verktyget Java Packager
  Utgåva JDK 8u40 innehåller följande förbättringar av Java Packager:
 • Inaktuella API:er
  Mekanismerna endorsed-standards override och extension är inaktuella och kan tas bort i en framtida version. Det finns inga körningsändringar. Om du använder mekanismen "endorsed-standards override" eller "extension" i en befintlig applikation rekommenderar Oracle att du migrerar från att använda de mekanismerna. Som hjälp med att identifiera alla befintliga användningar av de mekanismerna är kommandoradsalternativet -XX:+CheckEndorsedAndExtDirs tillgängligt. Det utförs inte om något av följande villkor är sant:
  • -Djava.endorsed.dirs eller systemegenskapen -Djava.ext.dirs har angetts för att ändra standardplats, eller
  • katalogen ${java.home}/lib/endorsed finns, eller
  • ${java.home}/lib/ext innehåller JAR-filer förutom de som JDK:t levererar, eller
  • någon katalog för plattformsspecifika systemomfattande tillägg innehåller en JAR-fil.
  Kommandoradsalternativet -XX:+CheckEndorsedAndExtDirs stöds i JDK 8u40 och senare utgåvor.
 • Skillnader på sidan för verktyget JJS
  Den japanska versionen av hjälpsidan för jjs skiljer sig från den engelska versionen. Vissa av de alternativ som inte stöds har tagits bort från den engelska versionen av sidan för verktyget jjs. Den japanska versionen av dokumentet kommer att uppdateras i framtiden. Se 8062100 (inte allmän). För andra ändringar av sidan för verktyget jjs går du till sidan med verktygsförbättringar i JDK 8.
 • Ändringar i standardvärden för G1HeapWastePercent och G1MixedGCLiveThresholdPercent
  Standardvärdet för G1HeapWastePercent har ändrats från 10 till 5 för att minska behovet av fullständiga GC:are. Av samma orsak har standardvärdet för G1MixedGCLiveThresholdPercent ändrats från 65 till 85.
 • Nytt gränssnitt för filtrering av åtkomst till Java-klasser
  Med gränssnittet jdk.nashorn.api.scripting.ClassFilter kan du begränsa åtkomst till angivna Java-klasser från skript som körs av en Nashorn-skriptmotor. Mer information finns i Restricting Script Access to Specified Java Classes i användarhandboken för Nashorn och 8043717 (inte allmän).
 • Problem med tredjeparts JCE-leverantörer
  Korrigeringen för JDK-8023069 (i JDK 8u20) uppdaterade både SunJSSE- och SunJCE-leverantören, inklusive några interna gränssnitt. Några tredjeparts JCE-leverantörer (som RSA JSAFE) använder vissa sun.* internal-gränssnitt och fungerar därför inte med den uppdaterade SunJSSE-leverantören. De leverantörerna måste uppdateras för att fungera med den uppdaterade SunJSSE-leverantören. Om du påverkas av problemet kontaktar du JCE-leverantören för en uppdatering. Se 8058731.
 • Krypteringar har aktiverats igen i Solaris Crypto Framework
  Om du använder Solaris 10 har en ändring gjorts för att aktivera åtgärder med MD5, SHA1 och SHA2 igen via Solaris Crypto Framework. Om du får ett CloneNotSupportedException-meddelande eller ett meddelande om PKCS11-felet CKR_SAVED_STATE_INVALID med JDK 8u40 måste du verifiera och använda programfixarna nedan, eller nyare versioner av dem:
  • 150531-02 på sparc
  • 150636-01 på x86
 • Uppdateringar av felsökningsguiden för NMT
  NMT (Native Memory Tracking) är en Java HotSpot-VM-funktion som spårar intern minnesanvändning för en HotSpot-JVM. NMT kan användas för att övervaka interna VM-minnestilldelningar och för att diagnosticera VM-minnesläckor. Sidan med VM-förbättringar har uppdaterats med NMT-funktioner. Se sidan med Java Virtual Machine-förbättringar i Java SE 8. Felsökningsguiden har uppdaterats med NMT-funktioner. Se Native Memory Tracking.
 • Funktionen för flera JRE Launcher-instanser är inaktuell
  Funktionen för att välja JRE-version vid start eller funktionen för flera JRE Launcher-instanser enligt dokumentationen är inaktuell i JDK 8u40. Applikationer som kräver att specifika Java-versioner distribueras med den här funktionen måste växla till alternativa distribueringslösningar, som Java Web Start.
 • JavaFX-förbättringar
  Från och med utgåva JDK 8u40 har JavaFX-kontrollerna utökats med stöd för hjälpmedelstekniker, vilket innebär att JavaFX-kontrollerna nu har hjälpmedelsfunktioner. Dessutom tillhandahålls ett allmänt API som utvecklare kan använda för att skriva egna kontroller med hjälpmedelsfunktioner. Hjälpmedelsstödet tillhandahålls på plattformarna Windows och Mac OS X och inkluderar:
  • Stöd för att läsa JavaFX-kontroller av en skärmläsare
  • JavaFX-kontroller kan navigeras med tangentbordet
  • Stöd för ett specialläge med hög kontrast som gör kontroller mer synliga för användare.
  Se 8043344 (inte allmän).

  Utgåvan JDK 8u40 innehåller nya användargränssnittskontroller för JavaFX: en snurrkontroll, stöd för formaterad text och en standarduppsättning med varningsdialogrutor. Se 8043350 (inte allmän).
Kommersiella funktioner
 • AppCDS (Application Class Data Sharing)
  AppCDS (Application Class Data Sharing) utökar CDS vilket innebär att du kan placera klasser från standardkataloger för tillägg och på klassökvägen för applikationer i ett delat arkiv. Det här är en kommersiell funktion och anses inte längre som experimentell (vilket inte överensstämmer med vad som anges i Java-verktygsdokumentationen). Se alternativet -XX:+UseAppCDS på sidan för verktyget Java Launcher.
 • Cooperative Memory Management
  Från och med JDK 8u40 har begreppet "minnestryck" lagts till i JDK:t. Minnestryck är en egenskap som motsvarar den totala minnesanvändningen (RAM) i systemet. Ju högre minnestryck, desto närmare är det tills systemet får slut på minne. Som en reaktion på det ökade minnestrycket försöker JDK:t minska sin minnesanvändning. Det görs i huvudsak genom att minska storleken på Java-högen. De åtgärder som JDK:t utför för att minska minnesanvändningen kan leda till försämrade prestanda. Det är ett avsiktligt val. Trycknivån tillhandahålls av applikationen via en JMX-MXBean med en skala från 0 (inget tryck) till 10 (nästan slut på minne). För att aktivera den här funktionen ska jdk.management.cmm.SystemResourcePressureMXBean registreras. Minnestrycket anges sedan med attributet "MemoryPressure".
  Den nya kommandoradsflaggan -XX:MemoryRestriction med argumenten "none", "low", "medium" och "high" är också tillgänglig. Den här flaggan anger det ursprungliga trycket i JDK:t och fungerar även i vissa fall där MXBean inte är registrerad. Cooperative Memory Management kräver G1-GC:n (-XX:+UseG1GC). Den här funktionen är inte kompatibel med flaggan -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent.
 • Nya kommersiella flaggor
  Två nya VM-alternativ är nu tillgängliga för kommersiella licensinnehavare:
  • -XX:+ResourceManagement
  • -XX:ResourceManagementSampleInterval=värde (millisekunder)
  Mer information finns i dokumentationen för Java Launcher.
 • Dokumentation för MSI Installer har lagts till
  Microsoft Windows Installer (MSI) Enterprise JRE Installer Guide är tillgänglig. MSI Enterprise JRE Installer kräver en kommersiell licens för produktionsanvändning. Mer information om kommersiella funktioner och hur du aktiverar dem.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u40 är den 14 april 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (8u40) den 14 maj 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

För en lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan med buggfixar i JDK 8u40.

» Versionskommentarer till 8u40


Java 8 uppdatering 31 (8u31)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014j
  JDK 8u31 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014j. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • SSLv3 är avaktiverat som standard
  Från och med JDK-utgåva 8u31 har protokollet SSLv3 (Secure Socket Layer) avaktiverats och är normalt inte tillgängligt. Se egenskapen jdk.tls.disabledAlgorithms i filen <JRE_HOME>\lib\security\java.security. Om du måste använda SSLv3 kan du återaktivera protokollet genom att ta bort "SSLv3" från egenskapen jdk.tls.disabledAlgorithms i filen java.security, alternativt så kan du ange den här säkerhetsegenskapen dynamiskt innan JSSE initieras.
 • Ändringar i kontrollpanelen för Java
  Från och med JDK-utgåva 8u31 har protokollet SSLv3 tagits bort från alternativen på fliken Avancerat i kontrollpanelen för Java. Om du behöver SSLv3 för applikationer kan du återaktivera det manuellt på följande sätt:
  • Aktivera protokollet SSLv3 på JRE-nivå: följ beskrivningen i föregående avsnitt.
  • Aktivera protokollet SSLv3 på distribueringsnivå: redigera filen deployment.properties och lägg till följande:

   deployment.security.SSLv3=true
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u31 är den 14 april 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (8u31) den 14 maj 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u31.

» Versionskommentarer till 8u31


Java 8 uppdatering 25 (8u25)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014c
  JDK 8u25 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014c. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: Minska inställningsläget för RC4 i listan med aktiverade chiffersystem
  Den här fixen minskar inställningen för RC4-baserade chiffersystem i listan med aktiverade chiffersystem för leverantören SunJSSE. Se 8043200 (inte allmän).
 • Buggfix: JRE 8u20 kraschar vid användning av japanskt IM i Windows
  VM:en kraschar vid användning av Swing-kontroller när vissa japanska eller kinesiska tecken matas in i Windows. Problemet är nu åtgärdat. Se 8058858 (inte allmän).
Instruktioner för att avaktivera SSL version 3.0 i Oracle JDK och JRE

Oracle rekommenderar att användare och utvecklare avaktiverar version 3 av protokollet SSL.
» Hur kan Java-användare bekräfta att de inte är påverkade av säkerhetsrisken "Poodle" i SSL version 3.0?

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u25 är den 20 januari 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 8u25) den 20 februari 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u25.

» Versionskommentarer till 8u25


Java 8 uppdatering 20 (8u20)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • Nya flaggor har lagts till Java Management-API:t
  Flaggorna MinHeapFreeRatio och MaxHeapFreeRatio har gjorts hanteringsbara. Det innebär att de kan ändras vid körningen med Management-API:t i Java. Stöd för flaggorna har även lagts till ParallelGC som del av policyn för anpassningsbar storlek.
 • Ändringar i installationsprogrammet för Java
  • Ett nytt Microsoft Windows Installer-installationsprogram (MSI) för JRE:er för företag som användare kan använda för att installera JRE:n i hela företaget är tillgängligt. Mer information finns i avsnittet Ladda ned installationsprogrammet i JRE-installation för Microsoft Windows. MSI-installationsprogrammet för JRE:er för företag är endast tillgängligt som del av Java SE Advanced och Java SE Suite. Mer information om de här kommersiella produkterna finns i Java SE Advanced och Java SE Suite.
  • Avinstallationsverktyget för Java är integrerat med installationsprogrammet som ett alternativ för att ta bort äldre versioner av Java från systemet. Ändringen gäller för 32- och 64-bitars Windows-plattform. Se Avinstallera JRE:n.
 • Ändringar i kontrollpanelen för Java
  • Användare kan nu använda fliken Uppdatera i kontrollpanelen för Java för att automatiskt uppdatera 64-bitars JRE:er (förutom 32-bitars versioner) som är installerade på systemet.
  • Säkerhetsnivån Medel har tagits bort. Endast nivåerna Hög och Mycket hög är nu tillgängliga. Appletar som inte följer de senaste säkerhetsmetoderna kan fortfarande ges behörighet att köra genom att inkludera de platser som är värd för dem i undantagsplatslistan. Med undantagslistan kan användare tillåta vissa appletar som skulle ha tillåtits genom att välja alternativet Medel men med olika inställningar för olika platser, vilket minskar risken med att använda mer tillåtande inställningar.
 • Java-kompileraren har uppdaterats
  Kompileraren javac har uppdaterats för att implementera definit tilldelningsanalys för åtkomst till tomma final-fält med "this". Mer information finns i kompatibilitetsguiden för JDK 8.
 • Ändringar av Java-version som krävs för Java Plugin och Java Web Start
  Den tidigaste version av Java som krävs för Java Plugin och Java Web Start är nu Java 5. Appletar som inte körs i Java 5 eller senare måste porteras till en senare version av Java för att fortsätta fungera. Appletar som har skrivits för tidigare versioner men som kan köras i Java 5 kommer att fortsätta fungera.
 • Ändringar i utdataformatering för Användningsspårning
  Utdataformateringen för Användningsspårning har ändrats till användning av citattecken, för att undvika förvirring i loggen. Det här kan kräva ändringar av läsningen av den typen av information. Funktionen kan konfigureras till samma format som i tidigare versioner, även om det nya formatet rekommenderas. Mer information finns i dokumentationen för Java-användningsspårning.
 • Ändringar i verktygen för Java-paketering
  • Namnet på javafxpackager har ändrats till javapackager
  • Alternativet "-B" har lagts till distribueringskommandot för javapackager för att ge dig möjlighet att skicka argument till de paketerare som används för att skapa kompletta applikationer. Mer information finns i dokumentationen för javapackager (Windows)/(Unix)
  • Hjälpparameterargumentet <fx:bundleArgument> har lagts till i Ant-uppgiftsreferensen för JavaFX. Det ger dig möjlighet att ange ett argument (i elementet <fx:deploy>) för den paketerare som används för att skapa kompletta applikationer.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u20 är den 14 oktober 2014. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar upphör en sekundär mekanism den här JRE-versionen (version 8u20) den 14 november 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u20.

» Versionskommentarer till 8u20


Java 8 uppdatering 11 (8u11)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u11.

» Versionskommentarer till 8u11


Java 8 uppdatering 5 (8u5)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u5.

» Versionskommentarer till 8u5


Java 8-utgåva

» Versionskommentarer till JDK och JRE 8


Du kanske även är intresserad av:Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle