Java.com

Ladda ned Hjälp

Hjälpresurser

Vad är Java Auto Updater och jucheck.exe?


Denna artikel gäller för:
  • Plattformar: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000

Java Auto Updater och jucheck.exe
  • gäller den Java-version som är installerad på ditt system.
  • söker efter nya Java-versioner på internet och meddelar om det finns en nyare Java-version.
  • installerar inte Java. Du får möjlighet att installera den senaste Java-versionen.
  • Du bör låta den här processen köras så att du får den senaste (säkra) Java-versionen.

När det finns en ny Java-uppdatering visas en tipsbubbla på Windows-skrivbordet. Klicka på meddelandet om du vill installera den nya uppdateringen.
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - UAC-meddelande
Beroende på dina inställningar i Windows kan det visas en fråga om medgivande i Windows UAC (kontroll av användarkonto) för att tillåta att Java Auto Updater eller jucheck.exe söker efter uppdateringar.

Frågan om medgivande visas när systemet försöker utföra en uppgift som kräver administratörsåtkomst. Klicka på Ja för att tillåta att jucheck-processen söker efter nyare versioner till ditt system.Ta bort Java om det inte behövs
Java-nedladdningen är gratis. Om du inte använder Java kan du avinstallera det så får du inga fler meddelanden om uppdateringar. Nästa gång du stöter på Java-innehåll på internet blir du uppmanad att installera Java så att du kan visa innehållet

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle