Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Varför är Java 8 inte tillgängligt på java.com?

Java 8 är den senaste utgåvan av Java, som innehåller många nya funktioner och felkorrigeringar för att förbättra effektiviteten vid utveckling och körning av Java-program.

Den nya utgåvan av Java görs först tillgänglig för utvecklare för att ge dem tillräckligt med tid för test och certifiering innan vi gör den tillgänglig på webbplatsen java.com för nedladdning av slutanvändare. Om du är intresserad av att testa Java 8 kan du ladda ned det från Oracle.com.

Kontrollera med applikationsleverantören innan du uppgraderar till Java 8

Vissa applikationsleverantörer kräver att du använder en viss Java-utgåva och har inte certifierat sina applikationer för Java 8. Om det uppstår problem när du kör en applikation med Java 8 kontrollerar du med applikationsleverantören att den är certifierad för den utgåvan.

Inget Windows XP-stöd i Java 8

Från och med den 8 april 2014 stöder inte Microsoft Windows XP längre och därför är det inte längre en plattform som stöds. XP-användare kan inte installera Java 8. Windows-användare måste uppgradera till Windows Vista eller senare för att installera Java 8.


Mer information finns i Third Party Vendor-Specific Support Terms on Oracle Software Technical Support Policies (pdf).


Funktioner i Java 8

Här följer en kort översikt över förbättringar i Java 8-utgåvan:
 • Lambda-uttryck och virtuell utökning av metoder
  En ny funktion i Java SE 8 är implementationen av Lambda-uttryck och stödfunktioner för programmeringsspråket och -plattformen Java.
 • Datum- och tids-API
  Det här nya API:t gör det möjligt för utvecklare att hantera datum och tid på ett mer naturligt, enklare och lättförståeligt sätt.
 • Nashhorn-JavaScript-motor
  En lätt, högpresterande implementation av JavaScript-motorn är integrerad i JDK:t och är tillgänglig för Java-applikationer via befintliga API:er.
 • Förbättrad säkerhet
  Den befintliga manuella listan med anroparkänsliga metoder har ersatts med en mekanism som exakt identifierar den typen av metoder och tillåter att deras anropare kan identifieras tillförlitligt.

Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle