Java.com

Ladda ned Hjälp

Hur konfigurerar jag undantagsplatslistan?


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 7.0

Funktionen Undantagsplatslista introduceras i utgåvan Java 7 Update 51. Genom att lägga till applikations-URL:er i undantagsplatslistan kan användare köra RIA-applikationer (Rich Internet Applications) som normalt skulle blockeras av säkerhetskontroller.

Nedan listas fall då applikationer tillåts att köras genom att applikationens url läggs till i undantagsplatslistan:
 • Om applikationen inte signeras med ett certifikat från en betrodd certifieringsinstans.
 • Om applikationen körs från en lokal plats.
 • Om jar-filen inte har manifestattributet Behörighet.
 • Om applikationen signeras med ett certifikat som har gått ut.
 • Om certifikatet som används för att signera applikationen inte kan kontrolleras för återkallning.

Hantera undantagsplatslistan

Undantagsplatslistan hanteras på fliken Säkerhet i kontrollpanelen för Java. Listan visas på fliken. Om du vill lägga till, redigera eller ta bort en URL i listan klickar du på Redigera platslista och följ anvisningarna som visas.

Lägga till en URL

 • Klicka på knappen Redigera platslista.
 • Klicka på Lägg till i fönstret Undantagsplatslista.
 • Klicka i det tomma fältet under fältet Plats och ange URL:en.
  Exempel: http://mittexempel.com (Obs! URL:en ska börja på http:// eller https://)
 • Klicka på OK för att spara URL:en du har angett.
 • Klicka på Fortsätt i dialogrutan Säkerhetsvarning.

Redigera en URL

 • Dubbelklicka på URL:en du vill redigera i fönstret Undantagsplatslista.
 • Gör ändringarna i URL:en.
 • Klicka på OK för att spara ändringarna.

Ta bort en URL

 • Klicka på URL:en du vill ta bort i fönstret Undantagsplatslista.
 • Klicka på Ta bort.
 • Klicka på OK för att spara ändringen.

 • Obs!: Om en aktiv regeluppsättning för driftsättning har installerats i systemet har driftsättningsreglerna företräde framför undantagsplatslistan. Undantagsplatslistan tillämpas endast när standardreglerna gäller. Mer information om driftsättningsregler finns i Regeluppsättning för driftsättning.

MER TEKNISK INFORMATION

» Undantagsplatslista i 7u51 (blogs.oracle.com)
» Dokumentation för Undantagsplatslista (docs.oracle.com)

Du kanske även är intresserad av:Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle