Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Hur använder jag Java med webbläsaren Google Chrome?


Denna artikel gäller för:
 • Webbläsare: Chrome
 • Java-versioner: 7.0, 8.0

NPAPI-stöd i Chrome

Java Plug-in för webbläsare använder korsplattformsarkitekturen NPAPI för insticksprogram, som länge har haft, och för närvarande har, stöd i alla större webbläsare. Google meddelade i september 2013 planer på att ta bort NPAPI-stöd från Chrome i "slutet av 2014", vilket innebär att Chrome inte längre stöder Silverlight, Java, Facebook Video och andra liknande NPAPI-baserade insticksprogram. Nyligen har Google ändrat sina planer och säger nu att de planerar att ta bort NPAPI fullständigt i slutet av 2015. Eftersom det är oklart om de här datumen kommer att flyttas längre fram eller inte rekommenderar Oracle att Java-användare överväger alternativ till Chrome så snart som möjligt. Oracle rekommenderar i stället Firefox, Internet Explorer och Safari som långsiktiga alternativ. Från och med april 2015 och Chrome version 42 har Google lagt till ett steg för att konfigurera NPAPI-baserade insticksprogram som Java att köra - se avsnittet Aktivera NPAPI i Chrome version 42 och senare nedan.


64-bitars Chrome i Windows

Från och med Chrome version 37 är Chrome tillgängligt i 64-bitars format i Windows. Vid körning av 64-bitars Chrome måste användaren även ha installerat 64-bitars Java.
» Windows och 64-bitars Java


Java och Chrome i Mac OS X

En 64-bitars webbläsare krävs för att köra 64-bitars Oracle Java i Mac OS X. 64-bitars Chrome för Mac blev tillgängligt med Chrome version 39. Mer information finns på 64-bitars Chrome (blog.chromium.org).


Chrome och Linux

Från och med Chrome version 35 har NPAPI-stöd (Netscape Plug-in API) tagits bort för plattformen Linux. Mer information finns på Chrome och NPAPI (blog.chromium.org).

Firefox är den rekommenderade webbläsaren för Java i Linux.


Aktivera NPAPI i Chrome version 42 och senare

Från och med Chrome version 42 krävs ett extra konfigurationssteg för att fortsätta använda NPAPI-insticksprogram.

 1. I URL-fältet anger du:
  chrome://flags/#enable-npapi
 2. Klicka på länken Aktivera för konfigurationsalternativet Aktivera NPAPI.
 3. Klicka på knappen Starta om nu som visas längst ned på konfigurationssidan.

Om du är utvecklare eller systemadministratör och söker efter alternativa sätt att tillhandahålla stöd till Chrome-användare läser du i den här bloggen, i synnerhet "Running Web Start applications outside of a browser" och avsnittet "Additional Deployment Options".


Java Plug-in behöver behörighet

Om ett meddelande om att Java(TM) behöver din tillåtelse att köras visas måste du svara på Chrome-alternativen för att kunna köra insticksprogram på sidan. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken version av Chrome du använder.

Ikon för blockerat insticksprogram i Chrome (i adressfältet)

Leta rätt på ikonen för blockerat insticksprogram i adressfältet i Chrome. När du klickar på ikonen visas Plugin-program är blockerade på den här sidan och alternativ för insticksprogram

 • Klicka på Tillåt alltid plugin-program på [namn på platsen] om du vill tillåta insticksprogram (inklusive Java) att köras på alla sidor på platsen.
 • Klicka på Kör alla plugin-program den här gången om du vill tillåta att insticksprogramsinnehåll (inklusive Java) på sidan att köras tills du lämnar sidan.
 • Klicka på Fortsätt att blockera plugin-program om du vill förhindra insticksprogram från att köras på sidan.
Meddelandefältet i Chrome
 • Klicka på Kör den här gången för att tillåta att Java-innehåll endast körs tills du lämnar sidan.
 • Klicka på Kör alltid på den här webbplatsen för att tillåta att Java körs på alla sidor på den här webbplatsen. Meddelandet visas inte igen för sidor på den här webbplatsen.

Dessutom kan du hantera behörigheter på platsbas med alternativet Hantera blockering av insticksprogram (plugin-program).

Ytterligare insticksprogram (plugin-program) krävs

Om ett meddelande om att ytterligare ett insticksprogram krävs för att visa vissa element på sidan visas i Chrome klickar du på länken Installera insticksprogram i meddelandefältet i Chrome eller laddar ned från java.com.


Inaktuellt insticksprogram (plugin-program)

Om ett meddelande om att Java(TM) har blockerats eftersom det är inaktuellt visas i Chrome klickar du på länken Uppdatera plugin-programmet i meddelandefältet i Chrome för att hämta den senaste Java-versionen.


SE ÄVENVälj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle