Java.com

Pobieranie Pomoc

Jak ręcznie pobrać i zainstalować oprogramowanie Java na komputerze z systemem Windows?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2008 Server
 • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 7.0

Procedura instalacji oprogramowania Java:
 1. Pobranie i instalacja
 2. Testowanie instalacji
» Wymagania systemowe — Windows

Uwaga: Do zainstalowania oprogramowania Java są w systemie Windows niezbędne uprawnienia administratora.


Pobranie i instalacja

Przed kontynuowaniem instalacji w trybie online zaleca się wyłączenie zapory internetowej. W niektórych przypadkach zapora jest domyślnie skonfigurowana w taki sposób, że odrzuca wszystkie instalacje automatyczne i w trybie online, takie jak instalacja oprogramowania Java w trybie online. Jeśli zapora nie jest właściwie skonfigurowana, może w pewnych sytuacjach spowodować zablokowanie operacji pobierania lub instalacji oprogramowania Java. Wskazówki dotyczące wyłączania zapory internetowej można znaleźć w instrukcji użytkownika posiadanej zapory.

 • Przejdź do strony pobierania ręcznego
 • Kliknij Windows Online
 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku z monitem o uruchomienie lub zapisanie pobranego pliku.
  • Aby uruchomić instalator, kliknij przycisk Uruchom.
  • Aby zapisać plik i zainstalować później, kliknij przycisk Zapisz.
   Wybierz folder docelowy i zapisz plik na swoim komputerze.
   Wskazówka: Zapisz plik w miejscu łatwym do odnalezienia, np. na pulpicie.
   Kliknij dwukrotnie zapisany plik, aby rozpocząć instalację.
 • Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Kliknij przycisk Instaluj, aby zaakceptować warunki licencji i kontynuować instalację.

 • Firma Oracle współpracowała jako partner z firmami oferującymi różne produkty. Instalator oferuje opcję instalacji tych programów wraz z oprogramowaniem Java. Po zaznaczeniu wybranych programów kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 • Ostatnim etapom instalacji towarzyszy wyświetlenie kilku krótkich komunikatów. Kliknij przycisk Zamknij w ostatnim oknie dialogowym. Ta czynność spowoduje zakończenie procesu instalacji środowiska Java.

UWAGA: Może być konieczne ponowne uruchomienie (zamknięcie i ponowne otwarcie) przeglądarki w celu uruchomienia instalacji oprogramowania Java w przeglądarce.

Powiadomienia o wyłączeniu zawartości Java oraz przywracanie monitów

Program instalacyjny powiadamia o wyłączeniu zawartości Java w przeglądarce internetowej (jeśli ono nastąpiło) i udostępnia instrukcje włączenia zawartości Java. Jeśli poprzednio użytkownik wybrał ukrycie niektórych monitów zabezpieczeń dotyczących apletów i aplikacji Java Web Start, program instalacyjny udostępni opcję umożliwiającą przywrócenie tych monitów. Program instalacyjny może także poprosić o ponowne uruchomienie komputera, jeśli przeglądarka internetowa nie została zamknięta i ponownie uruchomiona, gdy było wyświetlane wezwanie do wykonania tej czynności.


Testowanie instalacji

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało zainstalowane i działa poprawnie, uruchom ten testowy aplet.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle