Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Wtyczka Java nie działa w programie Firefox po zainstalowaniu wersji Java 7 Update 10 (7u10) lub wersji nowszej.


Artykuł dotyczy:
  • Przeglądarki: Firefox
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0

OBJAWY

Po ukończeniu instalacji oprogramowania Java 7u10 lub wersji nowszej pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Error: A plug-in is needed to display this content. Install Plugin [Do wyświetlenia tej zawartości jest potrzebna wtyczka. Zainstaluj wtyczkę]


PRZYCZYNA

Jest to spowodowane konfliktem między oprogramowaniem Java w wersji 7u10 lub nowszej a autonomicznymi instalacjami JavaFX.
Przykład: Jeśli są zainstalowane Java 7u5 i JavaFX 2.1.1, a następnie oprogramowanie Java zostanie zaktualizowane do wersji 7u10, to Firefox nie może wykryć instalacji Java 7u10.


ROZWIĄZANIE

W celu rozwiązania tego problemu zaleca się odinstalowanie wszystkich wersji oprogramowania Java i JavaFX przed przystąpieniem do instalowania oprogramowania Java w wersji 7u10 lub nowszej.
Aby rozwiązać ten problem, należy:
  1. Odinstalować wszystkie wersje oprogramowania Java i JavaFX za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.
    Instrukcje dotyczące odinstalowywania oprogramowania Java.
  2. Uruchomić odinstalowujące narzędzie firmy Microsoft w celu naprawy uszkodzonych kluczy rejestru, które uniemożliwiają odinstalowanie programów albo blokują nowe instalacje i aktualizacje.
  3. Pobrać i zainstalować pakiet instalatora offline dla systemu operacyjnego Windows.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle