Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Wtyczka Java nie działa w przeglądarce Firefox po zainstalowaniu oprogramowania Java


Artykuł dotyczy:
  • Przeglądarki: Firefox
  • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Komunikat z ostrzeżeniem z przeglądarki Firefox: Add-ons may be causing problems (Dodatki mogą powodować problemy)

Gdy jest uruchamiana przeglądarka Firefox, zostaje wyświetlony następujący komunikat z ostrzeżeniem:
Firefox has determined that the following add-ons are known to cause stability or security problems (Program Firefox wykrył następujące dodatki, o których wiadomo, że powodują problemy ze stabilnością i bezpieczeństwem)

Przyczyna

Starsze wersje zestawu Java Deployment Toolkit (DT) oraz wtyczki Java zostały zablokowane przez przeglądarkę Firefox. Niektóre wersje oprogramowania Java są oznaczane przez Firefox informacją „Add-ons may be causing problems” (Dodatki mogą powodować problemy).

Program Firefox zablokuje ładowanie dodatku, jeśli uzna, że dodatek jest niebezpieczny i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. W przypadku blokady elastycznej Firefox wyświetli komunikat z ostrzeżeniem, lecz — mimo ryzyka — zezwoli użytkownikowi na kontynuowanie. W przypadku blokady sztywnej Firefox zablokuje instalację, tak że użytkownik nie będzie mógł używać tego dodatku. W celu rozwiązania tego problemu należy przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania Java.

Obejście

Zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Java 7 powinno ten problem rozwiązać. Jeśli pojawi się ten komunikat z ostrzeżeniem, należy:

  1. Upewnić się, że jest zaznaczone pole wyboru „Disable” (Wyłącz).
  2. Nacisnąć przycisk „Restart Firefox” (Uruchom ponownie Firefox).
  3. Pobrać najnowszą wersję oprogramowania Java.

Oprogramowanie Java nie działa w przeglądarce Firefox wskutek autonomicznej instalacji JavaFX

Po ukończeniu instalacji oprogramowania Java 7u10 lub wersji nowszej pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Error: A plug-in is needed to display this content. Install Plugin [Do wyświetlenia tej zawartości jest potrzebna wtyczka. Zainstaluj wtyczkę]

Przyczyna

Może to być spowodowane konfliktem między oprogramowaniem Java w wersji 7u10 lub nowszej a autonomicznymi instalacjami JavaFX. Przykład: Jeśli są zainstalowane Java 7u5 i JavaFX 2.1.1, a następnie oprogramowanie Java zostanie zaktualizowane, to Firefox nie może wykryć nowo zainstalowanej wersji oprogramowania Java.

Obejście
Usunięcie autonomicznej wersji JavaFX (Windows)
  1. Odnaleźć i odinstalować wszystkie wersje oprogramowania JavaFX i Java za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.
  2. Uruchomić odinstalowujące narzędzie firmy Microsoft w celu naprawy uszkodzonych kluczy rejestru, które uniemożliwiają odinstalowanie programów albo blokują nowe instalacje i aktualizacje.
  3. Ponownie zainstalować oprogramowanie (środowisko) Java.

INFORMACJE POKREWNE


To może również zainteresować:Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle