Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Skąd można uzyskać najnowszą wersję oprogramowania Java 6?

Zalecamy pobranie i zainstalowanie oprogramowania Java 7. Najnowsza wersja oprogramowania Java zawiera wiele nowych funkcji, rozszerzeń oraz poprawek mających na celu poprawę obsługi aplikacji i apletów Java.

Powiadomienie o końcu publicznych aktualizacji oprogramowania Java SE 6

Oracle nie publikuje już w swoich publicznych serwisach aktualizacji oprogramowania Java SE 6 dostępnych do pobrania. Wszystkie wydania Java 6 włącznie do 6u45 zostały przeniesione do działu Java Archive w serwisie Oracle Technology Network, gdzie będą dostępne, nie podlegając jednak aktualizacji. Oracle zaleca użytkownikom przejście na oprogramowanie Java 7 w celu korzystania z publicznych aktualizacji i poprawek przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa.
» Powiadomienie o końcu publicznych aktualizacji oprogramowania Java SE 6
» Oracle Java SE — oferta wydań komercyjnych

Czy nadal jest poszukiwana najnowsza wersja oprogramowania Java 6?

Jeśli została już podjęta próba użycia oprogramowania Java 7 i wystąpiły problemy z działaniem apletów lub aplikacji Java, proszę poinformować nas o szczegółach napotkanych problemów. Aktualizacje oprogramowania Java 6 nie są już dostępne publicznie. Oracle oferuje aktualizacje oprogramowania Java 6 tylko tym klientom, którzy nabyli opcję asysty technicznej w zakresie oprogramowania Java (Java Support) albo mają produkty firmy Oracle wymagające oprogramowania Java 6.

Apple Java 6 dla systemu Mac OS X

W przypadku oprogramowania Java w wersji 6 lub starszej firma Apple dostarcza własną wersję tego oprogramowania. W przypadku systemu Mac OS X 10.6 lub starszego — aby sprawdzić, czy w komputerze Mac jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania Java 6 — należy skorzystać z funkcji Uaktualnienia, dostępnej w menu Apple. W przypadku problemów z oprogramowaniem Apple Java 6 w systemie Mac proszę się kontaktować z działem Apple Support.


INFORMACJE TECHNICZNE

Programiści aplikacji Java
Gdzie można uzyskać informacje o włączaniu w aplikacji obsługi środowiska Java 7?
Osoby, które tworzą lub konserwują aplikacje Java znajdą odpowiednie informacje w serwisie Oracle Technology Network.
» JDK 7 Adoption Guide.
» Java SE 7 and JDK 7 Compatibility.
» JDK Troubleshooting Guide.
» FAQ Auto Update Java 6 to Java 7.


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle