Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Hoe kan ik Java downloaden en installeren voor Solaris?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Solaris SPARC, Solaris x86
 • Java-versie(s): 6.0, 7.0, 8.0

Volg deze stappen om Java voor Solaris te downloaden en installeren.
 1. Downloaden
 2. Installeren
 3. Inschakelen en configureren

Solaris systeemvereisten

Zie ondersteunde Java 8 systeemconfiguraties voor informatie over ondersteunde platforms, besturingssystemen, desktop managers en browsers.Downloaden
De onderstaande instructies zijn voor het installeren van versie Java 7 Update 7 (7u7). Als u een andere versie installeert, moet u het versienummer aanpassen wanneer u de opdrachten in het terminalvenster invoert. Voorbeeld: vervang voor Java 6u35 de waarde 7u7 door 6u35. Let op dat, zoals in het voorgaande voorbeeld, het versienummer soms vooraf wordt gegaan door de letter u en soms door een onderstrepingsteken, bijvoorbeeld jre1.7.0_07.

U kunt een binair JRE-archiefbestand installeren op elke locatie waarnaar u kunt schrijven. De systeemversie van het Java-platform van Oracle Solaris OS wordt niet overschreven.

Het installeren van de JRE op een 64-bits systeem waarop een 32-bits JVM is toegestaan, bestaat uit twee stappen: installeer eerst de 32-bits JRE en installeer vervolgens de aanvullende ondersteuning voor 64-bits bewerkingen. De bestandsnamen zijn als volgt:

Op SPARC-processors:
 • jre-7u7-solaris-sparc.tar.gz (32-bits)
 • jre-7u7-solaris-sparcv9.tar.gz (64-bits)
Op x64/EM64T-processors:
 • jre-7u7-solaris-i586.tar.gz (32-bits)
 • jre-7u7-solaris-x64.tar.gz (64-bits)
Als u een 32-bits versie van Oracle Solaris gebruikt, hoeft u alleen de 32-bits versie te downloaden en te installeren.

 1. Ga naar java.com .
 2. Klik op de knop Gratis Java-download.
  De pagina met handmatige downloads voor Solaris wordt weergegeven.
 3. Download de bundels of bundel, als u alleen de 32-bits versie van Oracle Solaris installeert. De binaire archiefbestanden kunnen door iedereen worden geïnstalleerd (niet alleen door hoofdgebruikers), op elke willekeurige locatie waarnaar kan worden geschreven.
Het archiefbestand tar.gz (ook 'tarball' genoemd) is een bestand dat in één stap tegelijkertijd kan worden gedecomprimeerd en uitgepakt.


Installeren
Het archiefbestand .tar.gz (ook 'tarball' genoemd) is een bestand dat in één stap tegelijkertijd kan worden gedecomprimeerd en uitgepakt.
 1. Wijzig de directory in de locatie waar u de JRE wilt installeren.
  cd <padnaam directory>
  Als u de software bijvoorbeeld wilt installeren in de directory /usr/java:
  cd /usr/java
 2. Verplaats de binaire archiefbestanden .tar.gz naar de huidige directory.
 3. Pak de tarball uit en installeer Java.
  Op SPARC-processors:
  gzip -dc jre-7u7-solaris-sparc.tar.gz | tar xf -
  gzip -dc jre-7u7-solaris-sparcv9.tar.gz | tar xf -

  Op x64/EM64T-processors:
  gzip -dc jre-7u7-solaris-i586.tar.gz | tar xf -
  gzip -dc jre-7u7-solaris-x64.tar.gz | tar xf -

  Java wordt geïnstalleerd in een directory met de naamjre1.7.0_<versie> in de huidige directory. De directory voor de release van de JRE 7 update 1 zou bijvoorbeeld zijn: jre1.7.0_01

  De aanvullende bestanden voor ondersteuning voor 64-bits worden geïnstalleerd in een directory met de naam van het model van de machine die wordt toegevoegd aan diverse locaties binnen dezelfde directory jre1.7.0<versie> waar de update is geïnstalleerd.

  Op SPARC-processors wordt het 64-bits Java VM-archiefbestand (libjvm.so) bijvoorbeeld opgeslagen in de directory jre1.7.0<versie>/lib/sparcv9/server terwijl de versie voor x64/EM64T wordt opgeslagen in de directory jre1.7.0<versie>/lib/x64/server.

Activeren en configureren
Zorg er na de installatie voor dat u Java activeert en configureert om applets uit te voeren in uw browser.
Stappen voor het activeren van Java in de browser:
 1. Ga naar de subdirectory 'plugins' in de installatiedirectory van Mozilla. Voer in:
  cd <installatiedirectory van Firefox>/plugins
 2. Maak in de huidige directory een symbolische koppeling naar het Java-bestand libnpjp2.so door het volgende in te voeren:
  Voor 32-bits SPARC
  ln -s <installatiedirectory van Java>/lib/sparc/libnpjp2.so .
  Voor x86
  ln -s <installatiedirectory van Java>/lib/sparc/i386/libnpjp2.so.

  Opmerking: vergeet de punt (.) aan het einde niet.

  Voorbeeld:
  als Mozilla in deze directory is geïnstalleerd:
  /usr/lib/mozilla-1.4/

  en als Java in deze directory is geïnstalleerd:
  /usr/java/jre7u3
  voert u het volgende in om te navigeren naar de directory met plug-ins van de browser:
  cd /usr/lib/mozilla-1.4/plugins
  Vervolgens voert u de volgende opdracht in om een symbolische koppeling naar de Java-plug-in te maken voor Mozilla.
  ln -s /usr/java/jre1.7.0_u<version>/lib/libnpjp2.so.
 3. Start de browser Mozilla of start deze opnieuw als deze al actief is. Als andere onderdelen van Mozilla (zoals Messenger, Composer, enzovoort) actief zijn, moet u die ook opnieuw starten.
 4. Ga naar 'Edit' > 'Preferences' (Bewerken > Voorkeuren).
 5. Selecteer onder de categorie 'Advanced' > 'Enable Java' (Geavanceerd > Java activeren).
  Java is nu geactiveerd voor de browser.

De installatie testen

Voer deze testapplet uit om te controleren of Java is geïnstalleerd en goed werkt op uw computer.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle