Java.com

Downloaden Help

Hulpbronnen

Wat is de automatische-updatefunctie van Java? Hoe wijzig ik de meldingsinstellingen?


Dit artikel is van toepassing op:
 • Platform(s): Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server
 • Java-versie(s): 6.0, 7.0

Wat is de automatische-updatefunctie van Java? Hoe werkt de automatische update?

Java-update is een functie die ervoor zorgt dat uw Windows-computer steeds wordt bijgewerkt met de nieuwste Java-releases. Wanneer de automatische update is geactiveerd, wordt door uw systeem periodiek gecontroleerd of er nieuwe Java-versies zijn. Wanneer er een nieuwe versie wordt gevonden, wordt uw toestemming gevraagd om uw Java-installatie bij te werken.

U kunt instellen hoe vaak er automatisch op updates moet worden gecontroleerd of op elk gewenst moment een handmatige controle op updates uitvoeren.

Worden alle vorige versies verwijderd bij de update van Java 6 naar Java 7?

Ja. Bij de update naar Java 7 via de automatische updatefunctie of via een update met behulp van het Java-besturingspaneel wordt de hoogste geïnstalleerde versie van Java 6 verwijderd. Voor Java 6 is het 'einde van openbare updates' bereikt. Er worden dus geen nieuwe openbare updates voor Java 6 meer uitgebracht. Het is raadzaam Java 6 te verwijderen om de beveiliging van uw computer te verbeteren.

Hoe wijzig ik hoe vaak ik een melding krijg over nieuwe Java-versies?

U kunt de updateplanning wijzigen met behulp van de geavanceerde instellingen op het tabblad 'Update' (Bijwerken).

Normaal gesproken krijgt u een maand na de release een melding over een nieuwe update. Als een update echter wordt gezien als kritiek, zult u binnen een week na de release al een melding krijgen.

Waarom is het verstandig de meldingsfunctie niet te deactiveren?

Als u instelt dat er automatisch op de nieuwste versie moet worden gecontroleerd, zorgt u ervoor dat uw system veilig is en altijd over de laatste patchupdates beschikt. We raden u ten zeerste aan de updatefunctie niet te deactiveren. In plaats daarvan kunt u beter de frequentie voor het ontvangen van meldingen over nieuwe versies aanpassen. De standaardinstelling voor de meldingsfunctie is eenmaal per maand.

Hoe stel ik in dat nieuwere Java-versies automatisch worden gedownload?

Gebruik de optie Notify Me (Stuur me een melding) op het tabblad Update (Bijwerken) van het Java-besturingspaneel.

Waarom kan ik de update-instellingen niet wijzigen?

De optie voor het aanbrengen van wijzigingen op het tabblad Update (Bijwerken) kan zijn gedeactiveerd als u niet als beheerder bent aangemeld of als de netwerkbeheerder deze functie tijdens de installatie heeft gedeactiveerd.

Waarom wordt het tabblad Update (Bijwerken) niet weergegeven in het Java-besturingspaneel?

De automatische-updatefunctie van Java is momenteel niet beschikbaar voor 64-bits versies van Java. In die versies is er geen tabblad 'Update' in het Java-besturingspaneel.

Hoe installeer ik de update?

Wanneer u een melding krijgt over een nieuwere versie van Java, klikt u in het meldingsbericht om het updateproces te starten.

Waarom worden mijn update-instellingen niet opgeslagen?

Zie De instellingen voor Java-updates zijn niet opgeslagen in het Java-besturingspaneel voor meer informatie en een tijdelijke oplossing.

Waarom krijg ik elke keer nadat ik mijn computer opnieuw heb opgestart een melding?

Als u Windows 7 of Windows Vista gebruikt en niet hebt gereageerd op de melding, kan het zijn dat de updatevraag en de goedkeuringsprompt voor Gebruikersaccountbeheer (User Account Control, UAC) worden weergegeven. U kunt de frequentie van de meldingen aanpassen in de instellingen voor geplande updates.


Opties voor Java-updates

Instellingen voor automatische update wijzigen

 1. De instellingen voor Java-update wijzigt u via het Java-besturingspaneel.
  Windows XP: klik op Start \Instellingen \Configuratiescherm.
  Windows 7 en Vista: klik op Start \Configuratiescherm.
  Voer Java in het zoekvak van het Configuratiescherm in de rechterbovenhoek in.
 2. U opent het Java-besturingpaneel door te dubbelklikken op het Java-pictogram. Het Java-besturingspaneel wordt weergegeven.
 3. Klik op het tabblad Update voor de instellingen.
 4. Als u wilt dat door Java-update automatisch wordt gecontroleerd of er updates zijn, schakelt u het selectievakje Check for Updates Automatically (Automatisch controleren op updates) in.
  Als u de Java-updatefunctie wilt deactiveren, schakelt u het selectievakje Check for Updates Automatically (Automatisch controleren op updates) uit.

De updateplanning wijzigen

U kunt instellen hoe vaak en wanneer u updatemeldingen wilt krijgen.
 1. Klik op het tabblad Update (Bijwerken) van het Java-besturingspaneel op Advanced (Geavanceerd).
  Het dialoogvenster Automatic Update Advanced Settings (Uitgebreide instellingen automatische update) wordt weergegeven.
 2. Wijzig de frequentie, datum en tijd voor de Java-update naar uw eigen voorkeur.
 3. Klik op OK. Het planningsmechanisme voor Java-update zorgt ervoor dat er met de ingestelde frequentie op Java-updates wordt gecontroleerd en dat u meldingen krijgt.

De meldingsopties wijzigen

Er zijn twee meldingsopties:
 • Before installing (Vóór het installeren) Gebruik deze optie om automatisch te downloaden en een melding te krijgen voordat de Java-update wordt geïnstalleerd.
 • Before downloading and before installing (Vóór het downloaden en vóór het installeren) Dit is de standaardoptie. Gebruik deze optie als u een melding wilt krijgen voordat de Java-update wordt gedownload en geïnstalleerd.


Optie voor handmatige update

Via het Java-besturingspaneel kunt u op elk gewenst moment handmatig controleren of er een update is door te klikken op de knop Update Now (Nu bijwerken) onder aan het tabblad 'Update' (Bijwerken) van het Java-besturingspaneel.

U kunt ook naar Java.com gaan en daar de laatste Java-versie downloaden.


De nieuwe update installeren

Windows 7 en Vista: afhankelijk van uw instellingen kan het dialoogvenster 'Gebruikersaccountbeheer' (User Access Control, UAC) worden weergegeven. Dit dialoogvenster heeft betrekking op de updatemelding. U kunt pas doorgaan als u Windows toestemming verleent het updateproces uit te voeren.

 1. Wanneer u de melding op uw systeem ziet, klikt u op het meldingsdialoogvenster om het installatieproces te starten.

 2. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat er een update beschikbaar is. Klik op Install (Installeren) om de installatie te starten. Als u de update op een later tijdstip wilt installeren, klikt u op Later.

 3. Als de installatie is voltooid, wordt een dialoogvenster weergegeven. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien.
Als u niet zeker weet of een updatemelding voor Java echt is, raden we u aan om rechtstreeks naar java.com te gaan om een upgrade naar de nieuwste versie uit te voeren.


Deze overige items kunnen handig zijn:

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle