Java.com

Downloaden Help

Afdrukbare versie

Zijn beheerdersrechten vereist voor de installatie van Java Runtime Environment (JRE)?


Dit artikel is van toepassing op:
  • Platform(s): Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 10
  • Java-versie(s): 7.0, 8.0

SYMPTOMEN

Tijdens het installeren van JRE verschijnt een dialoogvenster met de volgende foutmelding:
You need Administrative Permission to install the JRE (U moet beheerbevoegdheden hebben om JRE te installeren).


OORZAAK

Voor Windows XP zijn er verschillende soorten gebruikersaccounts (bijvoorbeeld gast of beheerder). U hebt een beheerderaccount nodig om de software te installeren en andere wijzigingen op de computer aan te brengen.
OPLOSSING

Als u JRE wilt installeren op een personal computer, kunt u als volgt beheerprivileges aan uw account toewijzen:
Configuratiescherm -> Gebruikeraccounts -> Een account wijzigen -> Selecteer de naam van uw account -> Mijn type account wijzigen -> Selecteer Beheerder van deze computer.
Als u JRE wilt installeren op een bedrijfscomputer, neemt u contact op met de netwerkbeheerder voor beheerbevoegdheden.

Taal kiezen | Info over Java | Ondersteuning | Ontwikkelaars
Privacy  | Voorwaarden voor gebruik | Handelsmerken | Afwijzing van aansprakelijkheid

Oracle